Aktualności

Plan Kolędy 2013


Kolęda cz.1
Kolęda cz.2

Ponieważ nie odbyła się w minionym tygodniu zaplanowana kolęda w blokach przy ul. Podłęskiej, podajemy nowy termin tej kolędy:

29.01 wtorek 15.30 Podłęska 11 kl. IB, IIA, IIIA, IVB, VC
30.01 środa 15.30 Podłęska 11 kl. VIC, VIIB, VIIID, IXD
31.01 czwartek 15.30 Podłęska 11 kl. XB
2.02 sobota 10.00 Podłęska 11 kl. XIB
3.02 niedziela 15.30 Podłęska 14 kl. I, II, III, IV

ROK KOLPINGA w ROKU WIARY 2012/2013

Adolph Kolping ur. 8.12.1813 r. w Kerpen.
Pracuje jako szewc 1826 – 1837.
Gimnazjum i studia teologiczne w Kolonii 1837 – 1844.
Święcenia kapłańskie 13.04.1845 r. w Kolonii.
Wikariusz w Wuppertal/Elberfeld i duszpasterz młodzieży 1846 – 1849 r.
Wikariusz katedralny w Kolonii 1849.
Organizuje Katolicki Związek Czeladników 6.05.1849.
Rektor kościoła franciszkanów-minorytów w Kolonii od 1862.
Umiera po ciężkiej chorobie 4.12.1865 r. w Kolonii.
Beatyfikacja 27.10.1991 r w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Relikwie Patrona Dzieła Kolpinga w Polsce od 22.10. 2012.
Międzynarodowe Dzieł Kolpinga rozwija się w 61 krajach.
Dzieło Kolpinga w Polsce pojawia się od 1990 roku.
Obecnie w Polsce jest 49 stowarzyszeń zwanych Rodzina Kolpinga.

Uroczyste rozpoczęcie JUBILEUSZOWEGO ROKU KOLPINGA przeżywamy w parafiach Rodzin Kolpinga w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2012 roku.

Uroczyste rozpoczęcie ROKU KOLPINGA
w sanktuarium Najświętszej Rodziny
w Krakowie Nowy Bieżanów
8 grudnia 2012 podczas Mszy św. o godzinie 12.00
(w Godzinie Łaski).
Eucharystię celebruje i słowo Boże głosi
ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy ZCDK.

I Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Krakowie Łagiewnikach w środę 13 marca 2013 r. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Msza św. koncelebrowana z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem o 17.00 w sanktuarium Błog. Jana Pawła II. Rozpoczęcie Peregrynacji Relikwii Błogosławionego Adolpha Kolpinga w parafiach Rodzin Kolpinga w Polsce.

PEREGRYNACJA SZTAFETĄ WIARY I MODLITWY w intencjach Kościoła, Ojczyzny i Rodzin oraz o pokój w Europie i Świecie.
„Modlitwa i czyn Rodzin Kolpinga w Polsce”.

Otwarcie ROKU KOLPINGA w ROKU WIARY w Sanktuarium Najświętsz

W Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie w sobotę 8 grudnia 2012 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy św. o godzinie 12.00 (w Godzinie Łaski) ks. prałat Józef Jakubiec, prezes krajowy Polskiego Dzieła Kolpinga, otwiera ROK KOLPINGA na dwustulecie urodzin błogosławionego księdza Adolpha. Urodził się 8 grudnia 1813 roku w Kerpen koło Kolonii jako syn ubogich rolników i pasterzy. W tych dniach Rodziny Kolpinga w Polsce ze swymi księżmi proboszczami i prezesami wchodzą w nowy czas łaski ROKU WIARY I ROKU KOLPINGA.
Rodzina Kolpinga z Chórem FAMILIA i z Klubem Seniora BETANIA zaprasza dzieci i młodzież na spotkanie grudniowe przy ołtarzu w niedzielę 9 grudnia o godz. 11.00 (po Mszy św. spotkanie ze świętym Mikołajem w kaplicy św. Brata Alberta), o 12.30 i o 19.00. Po Mszach świętych wszyscy będą obdarowani 1 LISTEM FAMILIJNYM KOLPINGA, którego wydawcą i Sponsorem jest BIAŁY KRUK, wydawcą bardzo cennych książek i albumów.
Z członkami i kandydatami do Rodziny Kolpinga i do Młodego Kolpinga modlimy się za Kościół i za naszą Ojczyznę. Modlimy się, aby Polacy w kraju i poza granicami mogli doświadczać i odczuwać pomoc błogosławionego Szewca z Kerpen i Kapłana z Kolonii. Błogosławiony Kolping w ROKU WIARY będzie pielgrzymował z czcigodnymi relikwiami do swoich Rodzin w Polsce. Jest ich obecnie 49. Międzynarodowy Związek Kolpinga to jest organizacja katolików świeckich działająca i formująca chrześcijan w 61 krajach świata. Nasz Patron zaprasza wiernych chrześcijan i katolików do jednoczenia się i organizowania w niezależne i samorządne stowarzyszenia w kraju i na emigracji. Ewangeliczna Szkoła Jezusa Chrystusa jest otwarta i dostępna dla każdej rodziny i dla każdego człowieka, który chce znaleźć sens życia i pomoc w trudnościach życia. Świat i Europę zalewają obecnie fale kryzysów. Są to nie tylko kryzysy ekonomiczne, ale przede wszystkim kryzysy duchowe i moralne. Nie możemy ulegać zwątpieniu, zniechęceniu i w grzechach. Poza Bogiem Jedynym Ojcem Miłosiernym i poza Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka i bez Ducha Świętego – Ducha Prawdy i Miłości – człowiek nie znajdzie zbawienia ani szans wyjścia z kryzysów!
13 marca 2013 roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach ks. kardynał Stanisław Dziwisz będzie przewodniczył I Polskiej Pielgrzymce Rodzin Kolpinga i Młodego Kolpinga. Wówczas ruszymy Drogami Wiary po polskiej ziemi. Z pomocą naszych Patronów bł. Jana Pawła II i bł. Kolpinga będziemy umacniać siebie, swoje domy i wspólnoty rodzinne w wierze, w trosce o świętość i trwałość małżeństw i rodzin. Będziemy wytrwali w zdobywaniu nauki i godnej pracy oraz w miłości do własnej Ojczyzny, kraju i państwa.
Ufamy Jezusowi, że będzie otwierał oczy i serca na Światło Ducha Świętego. Pomoże rozeznawać znaki czasu, nowe możliwości, stare i nowe zagrożenia dla małżeństw i rodzin, dzieci i młodzieży oraz chorych i starszych. Duch Nowej Ewangelizacji będzie nową inspiracją do wspólnego i odważnego działania w naszych lokalnych środowiskach i międzynarodowych kontaktach.

Kraków, 2.12.2012 r.ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy z Rodziną Kolpinga Kraków Nowy Bieżanów

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR NA SANKTUARIUM „Opłatki 2012″

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR NA SANKTUARIUM „Opłatki 2012”

Drodzy Posłańcy Parafialni i Dobroczyńcy Sanktuarium.

Ojciec Św. Benedykt XVI Listem Apostolskim „PORTA FIDEI” ogłosił Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r., a zakończy się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Czytamy w nim m.in. „Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk 1,38). Nawiedzając Elżbietę wzniosła swoją pieśń pochwalną do Najwyższego za cuda, jakich dokonywał w tych, którzy się Jemu powierzają (por. Łk 1,46-55). Z radością i drżeniem urodziła swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2,6-7). Ufając swemu oblubieńcowi, Józefowi uszła z Jezusem do Egiptu, aby uratować Go przed prześladowaniami Heroda (po. Mt 2,13-15)”(por. Porta Fidei 13).
Wśród wielu wydarzeń, które powinny umocnić naszą wiarę (rekolekcje adwentowe, nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i towarzyszącemu mu misjom parafialnym) są również tradycyjne święta i uroczystości. Jak co roku z tęsknotą w sercu oczekujemy Świąt Bożego Narodzenia, które choć nie najważniejsze w kalendarzu liturgicznym, to jednak nie mają sobie równych, jeśli mierzyć je skalą serca. Znowu zasiądziemy przy wigilijnym stole, aby w gronie najbliższych dzielić się nie tylko opłatkiem, ale dobrocią serca, autentyczną miłością bliźniego i tym, co w nas najlepsze. Otwarci na orędzie Benedykta XVI idźmy również do „samotnych, znajdujących się na marginesie lub wykluczonych, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa” (por. Porta Fidei 14).
Postawa ufności i wiary niech nam również towarzyszy we wszystkich zamierzeniach, które są „z Ducha Bożego” zarówno w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym. Upływający rok każe nam podziękować za ludzi i wydarzenia, nawet te trudne, które ubogaciły nas wewnętrznie. Dziękujemy ks. prof. Krzysztofowi Śnieżyńskiemu, który nam towarzyszył ofiarną posługą kapłańską przez dwa lata. Od września jest z nami ks. Stanisław Staśko, którego doświadczenie duszpasterskie i dorobek kaznodziejski przybliża nam jego strona ewangelizacyjna: www.staskostanislaw.pl.
Przypomnijmy, że w kończącym się roku parafia nasza wzbogaciła się o studnię głębinową, system nawadniający wokół kościoła, piękny, duży kielich do koncelebry i trzy relikwiarze. Dokonano też remontu dwóch mieszkań i wymiany okien u sióstr i księży. Nie zapominamy o drodze procesyjnej i otoczeniu kościoła, choć jest to temat trudny i wymagający dalszych konsultacji i ekspertyz. Stosowne decyzje zostaną podjęte zimą i z wiosną ruszą zapowiedziane już dawno działania w tym zakresie.

Drodzy Posłańcy, w I Niedzielę Adwentu 2 grudnia 2012 r. na Mszy św. o godz. 8.00 otrzymaliście poświęcone opłatki wigilijne. Zaniesiecie je do wszystkich Parafian w swoich blokach. Jako mieszkańcy tego samego bloku jesteście już ludźmi znanymi i jesteście upoważnieni, aby pomóc Parafianom, którzy chcą złożyć ofiarę na budowę Sanktuarium z okazji „opłatków”. Ta tradycyjna akcja „opłatki 2012” i tradycyjna parafialna składka ofiar na Sanktuarium będzie od 3 do 16 grudnia.
Ofiary złożone wspólnotowo Posłańcy przekażą na rachunek w PEKAO SA: Parafia Najświętszej Rodziny, 30-837 Kraków, ul. Aleksandry 1, Nr 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297; tytuł: „Darowizna na Sanktuarium” – ofiary parafian z ul. …………………………………. „opłatki 2012”.

Drodzy Posłańcy, zapraszam Was w III Niedzielę Adwentu, 16 grudnia br., na Mszę św. o godz. 8.00, która będzie celebrowana w Waszych intencjach. W procesji z darami ofiarnymi przyniesiecie do ołtarza teczki z listami Ofiarodawców ze swojego bloku i dowodem wpłaty. Ofiary złożone wspólnotowo wydrukujemy w Naszej Familii. Bardzo dziękujemy za trud wręczania opłatków oraz za Waszą pomoc w rozumienie naszych wspólnych parafialnych zobowiązań i potrzeb Sanktuarium. Bóg zapłać za każdy ofiarowany dar serca.

ks. Mirosław Dziedzic, proboszcz i kustosz

Kraków, 2.12.2012 r.

« 1 ... 21 22 23 24 »
Strona 24 z 24