Aktualności

Komunikat budowlany (3)

W połowie lipca rozpoczną się prace związane z budową drogi procesyjnej wokół kościoła i potrwają około miesiąca. Po wielu konsultacjach została wybrana firma, która podjęła się realizacji całościowego projektu. Projekt uzyskał akceptację Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Koszt inwestycji wyniesie około 400 tys. zł. netto. Ufamy, że tak długo oczekiwana droga procesyjna upiększy otoczenie kościoła i pozwoli lepiej zadbać o tereny zielone. Do pilnych prac należy również wymiana systemu odprowadzania wody z dachu (przepusty, kosze i rury spustowe), ponieważ ostatnie opady deszczu obnażyły jego niesprawność. Niepokoją również liczne przecieki wody na strych i w mury świątyni co skutkuje odpadaniem okładziny klinkierowej zwłaszcza podczas obfitych opadów deszczu. Myślimy również o pilnej potrzebie zabudowy dolnej szafy organów. Aby sprostać tym zamierzeniom chcemy jeszcze raz zaufać Opatrzności Bożej, która czuwa nad naszą parafią i ofiarności parafian, którzy nieraz dowiedli, że chętnie podejmują nawet wielkie wyzwania związane z funkcjonowaniem parafii, jeśli widzą ich sens i potrzebę. Wzorem większości parafii, które podejmują większe inicjatywy budowlane składka w każdą I niedzielę miesiąca będzie miała charakter inwestycyjny i pod kontrolą Duszpasterskiej Rady Parafialnej przeznaczona tylko na te cele. Zrezygnowaliśmy z parafialnej zbiórki ofiar na Boże Ciało licząc na to, że rozłożona w czasie składka inwestycyjna pozwoli ją zastąpić i zrealizować nasze zamierzenia. O postępie prac będziemy na bieżąco informowani, jednocześnie przepraszamy jeśli wystąpią utrudnienia z wejściem do świątyni.

.

Kolonia Władysławowo 2013

14.07. – 27.07.2013
W trakcie wyjazdu m.in.:
 wycieczka do Trójmiasta: Gdańsk – (Stare miasto, katedra),
Gdynia – katedra w Oliwie i palmiarnia, Sopot – (molo);
 wycieczka na Hel (zwiedzanie fokarium);
 gry i zabawy integracyjne;
 dyskoteki oraz inne atrakcje.

ZAPISY do 10.06.2013 roku
W każdy wtorek w kancelarii parafialnej od 16:00 do 17:30.
Przy zapisie wpłata – 200zł zaliczki, w razie rezygnacji zwrot zaliczki.
Jest możliwość otrzymania rachunku celem otrzymania dotacji z zakładu pracy.

KOSZT WYJAZDU: 900 zł (w cenie zawarte są
wszystkie atrakcje, wycieczki, ubezpieczenie NW
i przejazd w obie strony).


Kontakt z ks. Bogdanem oraz informacje związane z kolonią:
tel. 501 978 832. (o każdej porze dnia).

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
w Parafii Najświętszej Rodziny (11 – 13 marca)
dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

„Uwierz sercem”

Ks. Stanisław Staśko
S. Agnieszka Zych, Michalitka


PONIEDZIAŁEK – 11 MARCA
8.30 uczniowie gimnazjum;
9.30 szkoła podstawowa, klasy IV – VI;
11.00 szkoła podstawowa, klasy 0-III.

WTOREK – 12 MARCA
8.30 uczniowie gimnazjum;
9.30 szkoła podstawowa, klasy IV – VI;
11.00 szkoła podstawowa, klasy 0-III.

ŚRODA – 13 MARCA
8.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla gimnazjalistów;
9.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy IV – VI);
10.30 Msza św. i nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy 0 – III).

Plan Kolędy 2013


Kolęda cz.1
Kolęda cz.2

Ponieważ nie odbyła się w minionym tygodniu zaplanowana kolęda w blokach przy ul. Podłęskiej, podajemy nowy termin tej kolędy:

29.01 wtorek 15.30 Podłęska 11 kl. IB, IIA, IIIA, IVB, VC
30.01 środa 15.30 Podłęska 11 kl. VIC, VIIB, VIIID, IXD
31.01 czwartek 15.30 Podłęska 11 kl. XB
2.02 sobota 10.00 Podłęska 11 kl. XIB
3.02 niedziela 15.30 Podłęska 14 kl. I, II, III, IV

ROK KOLPINGA w ROKU WIARY 2012/2013

Adolph Kolping ur. 8.12.1813 r. w Kerpen.
Pracuje jako szewc 1826 – 1837.
Gimnazjum i studia teologiczne w Kolonii 1837 – 1844.
Święcenia kapłańskie 13.04.1845 r. w Kolonii.
Wikariusz w Wuppertal/Elberfeld i duszpasterz młodzieży 1846 – 1849 r.
Wikariusz katedralny w Kolonii 1849.
Organizuje Katolicki Związek Czeladników 6.05.1849.
Rektor kościoła franciszkanów-minorytów w Kolonii od 1862.
Umiera po ciężkiej chorobie 4.12.1865 r. w Kolonii.
Beatyfikacja 27.10.1991 r w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Relikwie Patrona Dzieła Kolpinga w Polsce od 22.10. 2012.
Międzynarodowe Dzieł Kolpinga rozwija się w 61 krajach.
Dzieło Kolpinga w Polsce pojawia się od 1990 roku.
Obecnie w Polsce jest 49 stowarzyszeń zwanych Rodzina Kolpinga.

Uroczyste rozpoczęcie JUBILEUSZOWEGO ROKU KOLPINGA przeżywamy w parafiach Rodzin Kolpinga w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2012 roku.

Uroczyste rozpoczęcie ROKU KOLPINGA
w sanktuarium Najświętszej Rodziny
w Krakowie Nowy Bieżanów
8 grudnia 2012 podczas Mszy św. o godzinie 12.00
(w Godzinie Łaski).
Eucharystię celebruje i słowo Boże głosi
ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy ZCDK.

I Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Krakowie Łagiewnikach w środę 13 marca 2013 r. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Msza św. koncelebrowana z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem o 17.00 w sanktuarium Błog. Jana Pawła II. Rozpoczęcie Peregrynacji Relikwii Błogosławionego Adolpha Kolpinga w parafiach Rodzin Kolpinga w Polsce.

PEREGRYNACJA SZTAFETĄ WIARY I MODLITWY w intencjach Kościoła, Ojczyzny i Rodzin oraz o pokój w Europie i Świecie.
„Modlitwa i czyn Rodzin Kolpinga w Polsce”.

Otwarcie ROKU KOLPINGA w ROKU WIARY w Sanktuarium Najświętsz

W Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie w sobotę 8 grudnia 2012 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy św. o godzinie 12.00 (w Godzinie Łaski) ks. prałat Józef Jakubiec, prezes krajowy Polskiego Dzieła Kolpinga, otwiera ROK KOLPINGA na dwustulecie urodzin błogosławionego księdza Adolpha. Urodził się 8 grudnia 1813 roku w Kerpen koło Kolonii jako syn ubogich rolników i pasterzy. W tych dniach Rodziny Kolpinga w Polsce ze swymi księżmi proboszczami i prezesami wchodzą w nowy czas łaski ROKU WIARY I ROKU KOLPINGA.
Rodzina Kolpinga z Chórem FAMILIA i z Klubem Seniora BETANIA zaprasza dzieci i młodzież na spotkanie grudniowe przy ołtarzu w niedzielę 9 grudnia o godz. 11.00 (po Mszy św. spotkanie ze świętym Mikołajem w kaplicy św. Brata Alberta), o 12.30 i o 19.00. Po Mszach świętych wszyscy będą obdarowani 1 LISTEM FAMILIJNYM KOLPINGA, którego wydawcą i Sponsorem jest BIAŁY KRUK, wydawcą bardzo cennych książek i albumów.
Z członkami i kandydatami do Rodziny Kolpinga i do Młodego Kolpinga modlimy się za Kościół i za naszą Ojczyznę. Modlimy się, aby Polacy w kraju i poza granicami mogli doświadczać i odczuwać pomoc błogosławionego Szewca z Kerpen i Kapłana z Kolonii. Błogosławiony Kolping w ROKU WIARY będzie pielgrzymował z czcigodnymi relikwiami do swoich Rodzin w Polsce. Jest ich obecnie 49. Międzynarodowy Związek Kolpinga to jest organizacja katolików świeckich działająca i formująca chrześcijan w 61 krajach świata. Nasz Patron zaprasza wiernych chrześcijan i katolików do jednoczenia się i organizowania w niezależne i samorządne stowarzyszenia w kraju i na emigracji. Ewangeliczna Szkoła Jezusa Chrystusa jest otwarta i dostępna dla każdej rodziny i dla każdego człowieka, który chce znaleźć sens życia i pomoc w trudnościach życia. Świat i Europę zalewają obecnie fale kryzysów. Są to nie tylko kryzysy ekonomiczne, ale przede wszystkim kryzysy duchowe i moralne. Nie możemy ulegać zwątpieniu, zniechęceniu i w grzechach. Poza Bogiem Jedynym Ojcem Miłosiernym i poza Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka i bez Ducha Świętego – Ducha Prawdy i Miłości – człowiek nie znajdzie zbawienia ani szans wyjścia z kryzysów!
13 marca 2013 roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach ks. kardynał Stanisław Dziwisz będzie przewodniczył I Polskiej Pielgrzymce Rodzin Kolpinga i Młodego Kolpinga. Wówczas ruszymy Drogami Wiary po polskiej ziemi. Z pomocą naszych Patronów bł. Jana Pawła II i bł. Kolpinga będziemy umacniać siebie, swoje domy i wspólnoty rodzinne w wierze, w trosce o świętość i trwałość małżeństw i rodzin. Będziemy wytrwali w zdobywaniu nauki i godnej pracy oraz w miłości do własnej Ojczyzny, kraju i państwa.
Ufamy Jezusowi, że będzie otwierał oczy i serca na Światło Ducha Świętego. Pomoże rozeznawać znaki czasu, nowe możliwości, stare i nowe zagrożenia dla małżeństw i rodzin, dzieci i młodzieży oraz chorych i starszych. Duch Nowej Ewangelizacji będzie nową inspiracją do wspólnego i odważnego działania w naszych lokalnych środowiskach i międzynarodowych kontaktach.

Kraków, 2.12.2012 r.ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy z Rodziną Kolpinga Kraków Nowy Bieżanów

« 1 ... 19 20 21 22 23 »
Strona 22 z 23