Aktualności

ROK KOLPINGA w ROKU WIARY 2012/2013

Adolph Kolping ur. 8.12.1813 r. w Kerpen.
Pracuje jako szewc 1826 – 1837.
Gimnazjum i studia teologiczne w Kolonii 1837 – 1844.
Święcenia kapłańskie 13.04.1845 r. w Kolonii.
Wikariusz w Wuppertal/Elberfeld i duszpasterz młodzieży 1846 – 1849 r.
Wikariusz katedralny w Kolonii 1849.
Organizuje Katolicki Związek Czeladników 6.05.1849.
Rektor kościoła franciszkanów-minorytów w Kolonii od 1862.
Umiera po ciężkiej chorobie 4.12.1865 r. w Kolonii.
Beatyfikacja 27.10.1991 r w Rzymie przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Relikwie Patrona Dzieła Kolpinga w Polsce od 22.10. 2012.
Międzynarodowe Dzieł Kolpinga rozwija się w 61 krajach.
Dzieło Kolpinga w Polsce pojawia się od 1990 roku.
Obecnie w Polsce jest 49 stowarzyszeń zwanych Rodzina Kolpinga.

Uroczyste rozpoczęcie JUBILEUSZOWEGO ROKU KOLPINGA przeżywamy w parafiach Rodzin Kolpinga w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 2012 roku.

Uroczyste rozpoczęcie ROKU KOLPINGA
w sanktuarium Najświętszej Rodziny
w Krakowie Nowy Bieżanów
8 grudnia 2012 podczas Mszy św. o godzinie 12.00
(w Godzinie Łaski).
Eucharystię celebruje i słowo Boże głosi
ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy ZCDK.

I Ogólnopolska Pielgrzymka Rodzin Kolpinga w Krakowie Łagiewnikach w środę 13 marca 2013 r. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. Msza św. koncelebrowana z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem o 17.00 w sanktuarium Błog. Jana Pawła II. Rozpoczęcie Peregrynacji Relikwii Błogosławionego Adolpha Kolpinga w parafiach Rodzin Kolpinga w Polsce.

PEREGRYNACJA SZTAFETĄ WIARY I MODLITWY w intencjach Kościoła, Ojczyzny i Rodzin oraz o pokój w Europie i Świecie.
„Modlitwa i czyn Rodzin Kolpinga w Polsce”.

Otwarcie ROKU KOLPINGA w ROKU WIARY w Sanktuarium Najświętsz

W Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie w sobotę 8 grudnia 2012 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy św. o godzinie 12.00 (w Godzinie Łaski) ks. prałat Józef Jakubiec, prezes krajowy Polskiego Dzieła Kolpinga, otwiera ROK KOLPINGA na dwustulecie urodzin błogosławionego księdza Adolpha. Urodził się 8 grudnia 1813 roku w Kerpen koło Kolonii jako syn ubogich rolników i pasterzy. W tych dniach Rodziny Kolpinga w Polsce ze swymi księżmi proboszczami i prezesami wchodzą w nowy czas łaski ROKU WIARY I ROKU KOLPINGA.
Rodzina Kolpinga z Chórem FAMILIA i z Klubem Seniora BETANIA zaprasza dzieci i młodzież na spotkanie grudniowe przy ołtarzu w niedzielę 9 grudnia o godz. 11.00 (po Mszy św. spotkanie ze świętym Mikołajem w kaplicy św. Brata Alberta), o 12.30 i o 19.00. Po Mszach świętych wszyscy będą obdarowani 1 LISTEM FAMILIJNYM KOLPINGA, którego wydawcą i Sponsorem jest BIAŁY KRUK, wydawcą bardzo cennych książek i albumów.
Z członkami i kandydatami do Rodziny Kolpinga i do Młodego Kolpinga modlimy się za Kościół i za naszą Ojczyznę. Modlimy się, aby Polacy w kraju i poza granicami mogli doświadczać i odczuwać pomoc błogosławionego Szewca z Kerpen i Kapłana z Kolonii. Błogosławiony Kolping w ROKU WIARY będzie pielgrzymował z czcigodnymi relikwiami do swoich Rodzin w Polsce. Jest ich obecnie 49. Międzynarodowy Związek Kolpinga to jest organizacja katolików świeckich działająca i formująca chrześcijan w 61 krajach świata. Nasz Patron zaprasza wiernych chrześcijan i katolików do jednoczenia się i organizowania w niezależne i samorządne stowarzyszenia w kraju i na emigracji. Ewangeliczna Szkoła Jezusa Chrystusa jest otwarta i dostępna dla każdej rodziny i dla każdego człowieka, który chce znaleźć sens życia i pomoc w trudnościach życia. Świat i Europę zalewają obecnie fale kryzysów. Są to nie tylko kryzysy ekonomiczne, ale przede wszystkim kryzysy duchowe i moralne. Nie możemy ulegać zwątpieniu, zniechęceniu i w grzechach. Poza Bogiem Jedynym Ojcem Miłosiernym i poza Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka i bez Ducha Świętego – Ducha Prawdy i Miłości – człowiek nie znajdzie zbawienia ani szans wyjścia z kryzysów!
13 marca 2013 roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach ks. kardynał Stanisław Dziwisz będzie przewodniczył I Polskiej Pielgrzymce Rodzin Kolpinga i Młodego Kolpinga. Wówczas ruszymy Drogami Wiary po polskiej ziemi. Z pomocą naszych Patronów bł. Jana Pawła II i bł. Kolpinga będziemy umacniać siebie, swoje domy i wspólnoty rodzinne w wierze, w trosce o świętość i trwałość małżeństw i rodzin. Będziemy wytrwali w zdobywaniu nauki i godnej pracy oraz w miłości do własnej Ojczyzny, kraju i państwa.
Ufamy Jezusowi, że będzie otwierał oczy i serca na Światło Ducha Świętego. Pomoże rozeznawać znaki czasu, nowe możliwości, stare i nowe zagrożenia dla małżeństw i rodzin, dzieci i młodzieży oraz chorych i starszych. Duch Nowej Ewangelizacji będzie nową inspiracją do wspólnego i odważnego działania w naszych lokalnych środowiskach i międzynarodowych kontaktach.

Kraków, 2.12.2012 r.ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy z Rodziną Kolpinga Kraków Nowy Bieżanów

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR NA SANKTUARIUM „Opłatki 2012″

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR NA SANKTUARIUM „Opłatki 2012”

Drodzy Posłańcy Parafialni i Dobroczyńcy Sanktuarium.

Ojciec Św. Benedykt XVI Listem Apostolskim „PORTA FIDEI” ogłosił Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r., a zakończy się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Czytamy w nim m.in. „Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk 1,38). Nawiedzając Elżbietę wzniosła swoją pieśń pochwalną do Najwyższego za cuda, jakich dokonywał w tych, którzy się Jemu powierzają (por. Łk 1,46-55). Z radością i drżeniem urodziła swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2,6-7). Ufając swemu oblubieńcowi, Józefowi uszła z Jezusem do Egiptu, aby uratować Go przed prześladowaniami Heroda (po. Mt 2,13-15)”(por. Porta Fidei 13).
Wśród wielu wydarzeń, które powinny umocnić naszą wiarę (rekolekcje adwentowe, nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i towarzyszącemu mu misjom parafialnym) są również tradycyjne święta i uroczystości. Jak co roku z tęsknotą w sercu oczekujemy Świąt Bożego Narodzenia, które choć nie najważniejsze w kalendarzu liturgicznym, to jednak nie mają sobie równych, jeśli mierzyć je skalą serca. Znowu zasiądziemy przy wigilijnym stole, aby w gronie najbliższych dzielić się nie tylko opłatkiem, ale dobrocią serca, autentyczną miłością bliźniego i tym, co w nas najlepsze. Otwarci na orędzie Benedykta XVI idźmy również do „samotnych, znajdujących się na marginesie lub wykluczonych, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa” (por. Porta Fidei 14).
Postawa ufności i wiary niech nam również towarzyszy we wszystkich zamierzeniach, które są „z Ducha Bożego” zarówno w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym. Upływający rok każe nam podziękować za ludzi i wydarzenia, nawet te trudne, które ubogaciły nas wewnętrznie. Dziękujemy ks. prof. Krzysztofowi Śnieżyńskiemu, który nam towarzyszył ofiarną posługą kapłańską przez dwa lata. Od września jest z nami ks. Stanisław Staśko, którego doświadczenie duszpasterskie i dorobek kaznodziejski przybliża nam jego strona ewangelizacyjna: www.staskostanislaw.pl.
Przypomnijmy, że w kończącym się roku parafia nasza wzbogaciła się o studnię głębinową, system nawadniający wokół kościoła, piękny, duży kielich do koncelebry i trzy relikwiarze. Dokonano też remontu dwóch mieszkań i wymiany okien u sióstr i księży. Nie zapominamy o drodze procesyjnej i otoczeniu kościoła, choć jest to temat trudny i wymagający dalszych konsultacji i ekspertyz. Stosowne decyzje zostaną podjęte zimą i z wiosną ruszą zapowiedziane już dawno działania w tym zakresie.

Drodzy Posłańcy, w I Niedzielę Adwentu 2 grudnia 2012 r. na Mszy św. o godz. 8.00 otrzymaliście poświęcone opłatki wigilijne. Zaniesiecie je do wszystkich Parafian w swoich blokach. Jako mieszkańcy tego samego bloku jesteście już ludźmi znanymi i jesteście upoważnieni, aby pomóc Parafianom, którzy chcą złożyć ofiarę na budowę Sanktuarium z okazji „opłatków”. Ta tradycyjna akcja „opłatki 2012” i tradycyjna parafialna składka ofiar na Sanktuarium będzie od 3 do 16 grudnia.
Ofiary złożone wspólnotowo Posłańcy przekażą na rachunek w PEKAO SA: Parafia Najświętszej Rodziny, 30-837 Kraków, ul. Aleksandry 1, Nr 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297; tytuł: „Darowizna na Sanktuarium” – ofiary parafian z ul. …………………………………. „opłatki 2012”.

Drodzy Posłańcy, zapraszam Was w III Niedzielę Adwentu, 16 grudnia br., na Mszę św. o godz. 8.00, która będzie celebrowana w Waszych intencjach. W procesji z darami ofiarnymi przyniesiecie do ołtarza teczki z listami Ofiarodawców ze swojego bloku i dowodem wpłaty. Ofiary złożone wspólnotowo wydrukujemy w Naszej Familii. Bardzo dziękujemy za trud wręczania opłatków oraz za Waszą pomoc w rozumienie naszych wspólnych parafialnych zobowiązań i potrzeb Sanktuarium. Bóg zapłać za każdy ofiarowany dar serca.

ks. Mirosław Dziedzic, proboszcz i kustosz

Kraków, 2.12.2012 r.

« 1 ... 19 20 21 22 »
Strona 22 z 22