Chór parafialny „Familia”

Chór działa przy Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie. Powstał w 1986 r. z inicjatywy ks. Władysława Stec – Sali – wikariusza i Elżbiety Jezutek. Dzięki ofiarnej pracy Chór osiągnął wysoki poziom artystyczny i dużą popularność. Gorącymi orędownikami Chóru byli kolejni parafialni opiekunowie: ks. Mieczysław Działek, ks. Julian Lachendro, ks. Jan Fryźlewicz, ks. Józef Palenica, ks. Józef Jakubiec – proboszcz. Obecnie chórem opiekuje się ks. Jan Bierowiec. Pierwszą dyrygentką Chóru była jego założycielka ś. p. Elżbieta Jezutek. Chór bierze udział w życiu Parafii i Dzielnicy poprzez działalność na rzecz społeczności lokalnej, między innymi: oprawa muzyczna spotkań opłatkowych Rady Dzielnicy, koncerty w Domach Pogodnej Jesieni i Opieki Społecznej, koncerty w Szpitalu Kliniki Pediatrycznej w Prokocimiu.

Do stałych obowiązków, które przyjął Chór „Familia” należy udział w liturgii uroczystości i świąt roku kościelnego, udział w obrzędach Sakramentu Bierzmowania, Sakramentu Małżeństwa, nabożeństwach i niedzielnych Mszach św. w naszej parafii. Poza tym Chór często śpiewa na Mszach św. w kościołach Krakowa i okolic, między innymi w Katedrze Wawelskiej, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem, Licheniu i Grotowie, w Katedrze Gorzowskiej, sanktuarium Matki Bożej w Lubaszu, w Piłce, w Kwiejcach. Niektóre występy Chóru były również transmitowane przez Telewizję Polską. W dorobku Chóru znajdują się między innymi: audycja muzyczna w Polskim Radiu Kraków, udział w Przeglądach Kolęd i Pastorałek w Myślenicach, tradycyjne, coroczne koncerty kolęd i pieśni wielkopostnych w kościołach krakowskich. Do sukcesów Chóru zaliczyć można również koncerty w Niemczech, w Bochum i Hattingen i oprawę muzyczną Mszy św. w kościołach Wiednia i w Sieghartkirchen w Austrii, w Słowacji (Šurany, Kieżmark, Lendak) i w Budapeszcie.

Przez wspólny śpiew i pracę, przez wspólne słuchanie muzyki budowana jest braterska więź pomiędzy członkami zespołu i Ludem Bożym stanowiącym Kościół. Od 1993 r. chórem kieruje Beata Kaczmarska, absolwentka Wydziału Wychowania Muzycznego Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Chór w swoim repertuarze posiada ponad 100 pieśni religijnych, patriotycznych, wśród których znajdują się pieśni w języku łacińskim, włoskim, angielskim i niemieckim. Chór ze szczególnym upodobaniem wykonuje pieśni dawnych kompozytorów, klasyków pieśni religijnej oraz pieśni w języku łacińskim. Do ulubionych kompozytorów Chóru należą, między innymi: M. Gomółka, F. Nowowiejski, J. Neander, J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Lotti, A. Freyer, C. Gounod, K. Hoppe, A. Brückner, Z. Kodaly, F. Gruber, F. Anerio, N. Blacha, C. Franck, J. Haydn, H. Schulz, H. J. Botor, Z. Ciuraba, G. Verdi, G. G. Gorczyczki, C. Saint – Saens.

Chór realizuje swoje zadanie służenia Bogu i ludziom przez śpiew, przez propagowanie kultury muzycznej w parafii i osiedlu, w Krakowie, w Polsce i poza jej granicami.. Od 1997 r. patronat nad Chórem objęła Rodzina Kolpinga w Krakowie – Nowym Bieżanowie, dzięki której Chór nawiązał partnerską współpracę z Chórem Męskim Rodziny Kolpinga w Bochum – Linden. We wrześniu Chór „Familia” został przyjęty do Stowarzyszenia Chórów Kościelnych w Polsce „Caecilianum”, a w roku 2006 obchodził jubileusz dwudziestolecia swojego powstania.

Konieczne jest zasilenie zespołu nowymi członkami. Do tego zespołu powinny dołączyć osoby, które umieją i lubią śpiewać, mają dobry słuch, a śpiew jest dla nich ważnym sposobem wyrażania stanu duszy, radości i smutku. Szczególnie cenny byłby udział w chórze sanktuarium Najświętszej Rodziny: pań, które śpiewały kiedyś w naszej scholi lub w innych zespołach bądź chórach szkolnych, panów, którzy kiedyś jako kantorzy pięknie śpiewali psalmy, osoby, które ukończyły szkoły muzyczne, (a jest ich w naszej parafii niemało), parafian którzy przeszli na emeryturę lub rentę i mają więcej czasu. Wszystkie te osoby mogłyby poświęcić na chwałę Boga talent – dar jakim jest dobry głos, dobry słuch i wrażliwe na muzykę serce.

Chór spotyka się dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki w godzinach od 20:oo do 22:oo. Trzeba tylko przyjść, a Pani Dyrygent określi w jakim głosie będzie się śpiewać. Nie lękajcie się śpiewać z Chórem FAMILIA w Sanktuarium Najświętszej Rodziny. Uwierzcie, że Wasz śpiew będzie błogosławioną i zbawienną modlitwą dla Was, dla Waszych rodzin, dzieci i wnuków. Kto śpiewa, dwa razy się modli, a w Chórze jeszcze więcej.

Chór parafialny „Familia” – prezentacja dyrygenta:

Beata Kaczmarska – W 1990 r. ukończyła studia na kierunku Wychowanie Muzyczne na Uniwersytecie im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie jest nauczycielką wychowania muzycznego. Od 1993 r. dyryguje Chórem Familia przy parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie. Chór tworzą ludzie różnych pokoleń i różnych profesji. Są jedną wielką rodziną, którą łączy umiłowanie muzyki, wspólna, wieloletnia praca i osobowość dyrygentki. Jej pasja i energia, a równocześnie delikatność i subtelność udziela się całemu chórowi, integruje zespół i pozwala nieustannie poznawać piękno i znaczenie muzyki w życiu człowieka. Osiągnięcia artystyczne dyrygentki ściśle wiążą się z osiągnięciami Chóru i zostały przedstawione w informacji o Chórze.

Zapraszamy do galerii zdjęć chóru parafialnego!