Najnowsze wiadomości

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR NA SANKTUARIUM „Opłatki 2012″

PARAFIALNA ZBIÓRKA OFIAR NA SANKTUARIUM „Opłatki 2012”

Drodzy Posłańcy Parafialni i Dobroczyńcy Sanktuarium.

Ojciec Św. Benedykt XVI Listem Apostolskim „PORTA FIDEI” ogłosił Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 2012 r., a zakończy się w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Czytamy w nim m.in. „Przez wiarę Maryja przyjęła słowa Anioła i uwierzyła w zwiastowanie, że stanie się Matką Boga w posłuszeństwie swego oddania (por. Łk 1,38). Nawiedzając Elżbietę wzniosła swoją pieśń pochwalną do Najwyższego za cuda, jakich dokonywał w tych, którzy się Jemu powierzają (por. Łk 1,46-55). Z radością i drżeniem urodziła swego jedynego Syna, zachowując nienaruszone dziewictwo (por. Łk 2,6-7). Ufając swemu oblubieńcowi, Józefowi uszła z Jezusem do Egiptu, aby uratować Go przed prześladowaniami Heroda (po. Mt 2,13-15)”(por. Porta Fidei 13).
Wśród wielu wydarzeń, które powinny umocnić naszą wiarę (rekolekcje adwentowe, nawiedzenie Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego i towarzyszącemu mu misjom parafialnym) są również tradycyjne święta i uroczystości. Jak co roku z tęsknotą w sercu oczekujemy Świąt Bożego Narodzenia, które choć nie najważniejsze w kalendarzu liturgicznym, to jednak nie mają sobie równych, jeśli mierzyć je skalą serca. Znowu zasiądziemy przy wigilijnym stole, aby w gronie najbliższych dzielić się nie tylko opłatkiem, ale dobrocią serca, autentyczną miłością bliźniego i tym, co w nas najlepsze. Otwarci na orędzie Benedykta XVI idźmy również do „samotnych, znajdujących się na marginesie lub wykluczonych, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się oblicze samego Chrystusa” (por. Porta Fidei 14).
Postawa ufności i wiary niech nam również towarzyszy we wszystkich zamierzeniach, które są „z Ducha Bożego” zarówno w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym. Upływający rok każe nam podziękować za ludzi i wydarzenia, nawet te trudne, które ubogaciły nas wewnętrznie. Dziękujemy ks. prof. Krzysztofowi Śnieżyńskiemu, który nam towarzyszył ofiarną posługą kapłańską przez dwa lata. Od września jest z nami ks. Stanisław Staśko, którego doświadczenie duszpasterskie i dorobek kaznodziejski przybliża nam jego strona ewangelizacyjna: www.staskostanislaw.pl.
Przypomnijmy, że w kończącym się roku parafia nasza wzbogaciła się o studnię głębinową, system nawadniający wokół kościoła, piękny, duży kielich do koncelebry i trzy relikwiarze. Dokonano też remontu dwóch mieszkań i wymiany okien u sióstr i księży. Nie zapominamy o drodze procesyjnej i otoczeniu kościoła, choć jest to temat trudny i wymagający dalszych konsultacji i ekspertyz. Stosowne decyzje zostaną podjęte zimą i z wiosną ruszą zapowiedziane już dawno działania w tym zakresie.

Drodzy Posłańcy, w I Niedzielę Adwentu 2 grudnia 2012 r. na Mszy św. o godz. 8.00 otrzymaliście poświęcone opłatki wigilijne. Zaniesiecie je do wszystkich Parafian w swoich blokach. Jako mieszkańcy tego samego bloku jesteście już ludźmi znanymi i jesteście upoważnieni, aby pomóc Parafianom, którzy chcą złożyć ofiarę na budowę Sanktuarium z okazji „opłatków”. Ta tradycyjna akcja „opłatki 2012” i tradycyjna parafialna składka ofiar na Sanktuarium będzie od 3 do 16 grudnia.
Ofiary złożone wspólnotowo Posłańcy przekażą na rachunek w PEKAO SA: Parafia Najświętszej Rodziny, 30-837 Kraków, ul. Aleksandry 1, Nr 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297; tytuł: „Darowizna na Sanktuarium” – ofiary parafian z ul. …………………………………. „opłatki 2012”.

Drodzy Posłańcy, zapraszam Was w III Niedzielę Adwentu, 16 grudnia br., na Mszę św. o godz. 8.00, która będzie celebrowana w Waszych intencjach. W procesji z darami ofiarnymi przyniesiecie do ołtarza teczki z listami Ofiarodawców ze swojego bloku i dowodem wpłaty. Ofiary złożone wspólnotowo wydrukujemy w Naszej Familii. Bardzo dziękujemy za trud wręczania opłatków oraz za Waszą pomoc w rozumienie naszych wspólnych parafialnych zobowiązań i potrzeb Sanktuarium. Bóg zapłać za każdy ofiarowany dar serca.

ks. Mirosław Dziedzic, proboszcz i kustosz

Kraków, 2.12.2012 r.