Najnowsze wiadomości

Otwarcie ROKU KOLPINGA w ROKU WIARY w Sanktuarium Najświętsz

W Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie w sobotę 8 grudnia 2012 roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy św. o godzinie 12.00 (w Godzinie Łaski) ks. prałat Józef Jakubiec, prezes krajowy Polskiego Dzieła Kolpinga, otwiera ROK KOLPINGA na dwustulecie urodzin błogosławionego księdza Adolpha. Urodził się 8 grudnia 1813 roku w Kerpen koło Kolonii jako syn ubogich rolników i pasterzy. W tych dniach Rodziny Kolpinga w Polsce ze swymi księżmi proboszczami i prezesami wchodzą w nowy czas łaski ROKU WIARY I ROKU KOLPINGA.
Rodzina Kolpinga z Chórem FAMILIA i z Klubem Seniora BETANIA zaprasza dzieci i młodzież na spotkanie grudniowe przy ołtarzu w niedzielę 9 grudnia o godz. 11.00 (po Mszy św. spotkanie ze świętym Mikołajem w kaplicy św. Brata Alberta), o 12.30 i o 19.00. Po Mszach świętych wszyscy będą obdarowani 1 LISTEM FAMILIJNYM KOLPINGA, którego wydawcą i Sponsorem jest BIAŁY KRUK, wydawcą bardzo cennych książek i albumów.
Z członkami i kandydatami do Rodziny Kolpinga i do Młodego Kolpinga modlimy się za Kościół i za naszą Ojczyznę. Modlimy się, aby Polacy w kraju i poza granicami mogli doświadczać i odczuwać pomoc błogosławionego Szewca z Kerpen i Kapłana z Kolonii. Błogosławiony Kolping w ROKU WIARY będzie pielgrzymował z czcigodnymi relikwiami do swoich Rodzin w Polsce. Jest ich obecnie 49. Międzynarodowy Związek Kolpinga to jest organizacja katolików świeckich działająca i formująca chrześcijan w 61 krajach świata. Nasz Patron zaprasza wiernych chrześcijan i katolików do jednoczenia się i organizowania w niezależne i samorządne stowarzyszenia w kraju i na emigracji. Ewangeliczna Szkoła Jezusa Chrystusa jest otwarta i dostępna dla każdej rodziny i dla każdego człowieka, który chce znaleźć sens życia i pomoc w trudnościach życia. Świat i Europę zalewają obecnie fale kryzysów. Są to nie tylko kryzysy ekonomiczne, ale przede wszystkim kryzysy duchowe i moralne. Nie możemy ulegać zwątpieniu, zniechęceniu i w grzechach. Poza Bogiem Jedynym Ojcem Miłosiernym i poza Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka i bez Ducha Świętego – Ducha Prawdy i Miłości – człowiek nie znajdzie zbawienia ani szans wyjścia z kryzysów!
13 marca 2013 roku w sanktuarium Bożego Miłosierdzia i w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach ks. kardynał Stanisław Dziwisz będzie przewodniczył I Polskiej Pielgrzymce Rodzin Kolpinga i Młodego Kolpinga. Wówczas ruszymy Drogami Wiary po polskiej ziemi. Z pomocą naszych Patronów bł. Jana Pawła II i bł. Kolpinga będziemy umacniać siebie, swoje domy i wspólnoty rodzinne w wierze, w trosce o świętość i trwałość małżeństw i rodzin. Będziemy wytrwali w zdobywaniu nauki i godnej pracy oraz w miłości do własnej Ojczyzny, kraju i państwa.
Ufamy Jezusowi, że będzie otwierał oczy i serca na Światło Ducha Świętego. Pomoże rozeznawać znaki czasu, nowe możliwości, stare i nowe zagrożenia dla małżeństw i rodzin, dzieci i młodzieży oraz chorych i starszych. Duch Nowej Ewangelizacji będzie nową inspiracją do wspólnego i odważnego działania w naszych lokalnych środowiskach i międzynarodowych kontaktach.

Kraków, 2.12.2012 r.ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy z Rodziną Kolpinga Kraków Nowy Bieżanów