Najnowsze wiadomości

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 3 października 2021 r.

 1. Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu i ludziom za tegoroczną FAMILIADĘ oraz za jubileusz 40-lecia Ruchu Światło – Życie w naszej wspólnocie parafialnej. Dziękujemy Sponsorom i Przyjaciołom za życzliwą pomoc. Wyrazy wdzięczności składamy strażakom z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 6, którzy pomogli w pracach w przygotowaniu sceny i jej rozbiórki. Młodzieży Oazowej życzymy, by sam Bóg był nagrodą za trud i poświęcenie na rzecz wspólnoty parafialnej.
 2. Czcicieli Matki Bożej Różańcowej, a zwłaszcza członków Żywego Różańca, Różańca Rodzinnego oraz Różańca Rodziców za Dzieci zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo z procesją różańcową do pięciu stacji o godz. 18.00, po której nastąpi zmianka tajemnic różańcowych.
 3. Zapraszamy wszystkich parafian na nabożeństwa różańcowe:
  – dzieci o godz. 16.30 (z wyjątkiem sobót i niedziel);
  – dorosłych i młodzież o godz. 17.30 po cichej adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.
  Na zakończenie nabożeństwa Komunia św. dla osób, które nie mogą zostać na mszę św. Msza św. wieczorna w dni powszednie w październiku jest po nabożeństwie. Nabożeństwa różańcowe w niedziele są odprawiane po mszy św. o godz. 17.00. Prosimy rodziców, aby swoim przykładem i autorytetem zmobilizowali dzieci, by chętnie przychodziły na swoje różańcowe nabożeństwa.
 4. Zapraszamy chętnych do uzupełnienia Róż Rodzinnych oraz Róż Różańcowych dla mężczyzn i kobiet. Zapisy po mszach św. przy stoliku z tyłu kościoła.
 5. W przyszłą niedzielę, 10 października będziemy obchodzić XXI Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się”. Włączymy się w ogólnopolską kwestę na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, czyli na stypendia dla młodzieży z uboższych rejonów Polski. Przy naszym kościele w tej kweście pomogą przedstawiciele wszystkich zespołów parafialnych wg następujących dyżurów: po mszy św. o 6.30 – Żywy Różaniec, po 8.00 – Kręgi Rodzin, po 9.30 – Oaza Młodzieży, po 11.00 – Grupa Modlitewna św. Ojca Pio, po 12.30 – Akcja Katolicka, po 17.00 – Koło Przyjaciół Radia Maryja i po 19.00 – Rodzina Kolpinga.
 6. Przyjmujemy wypominki na rok 2022 w zakrystii lub w kancelarii. Wypominki jednorazowe będą czytane w oktawie Wszystkich Świętych, a wypominki roczne w trzecie niedziele miesiąca. Kartki na wypominki można zabierać ze stolika. Przyjmujemy także intencje mszalne na zbiorową GREGORIANKĘ z wypominkami listopadowymi. Jest to 30 mszy św. w listopadzie codziennie o godz. 18.00, a w niedziele o 17.00. Zwracamy uwagę, że zbiorową gregoriankę ofiarujemy tylko za jedną lub dwie osoby zmarłe z rodziny, za które bliscy nie mogli zamówić gregorianki indywidualnej.
 7. Grupa teatralna „Kaworki” złożona z rodziców dzieci z Przedszkola Sióstr Michalitek na Rżące, zaprasza na rodzinne przedstawienie baśni pt. „Za siedmioma górami” wg sztuki Ewy Szelburg – Zarembiny. Spektakle odbędą się 10 października o godz. 12.00 oraz 13.30 w sali św. Brata Alberta. Serdecznie zapraszamy.
 8. Hurtownia „Nazaret” zaprasza do nabywania kartek, obrazków oraz książek z wizerunkami świętych aniołów i archaniołów w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 16.00 do 18.00.
 9. Stowarzyszenie „Siemacha” działające w Krakowie, przy ul. Facimiech 32 zaprasza dzieci i młodzież w wieku szkolnym codziennie w godz. od 13.00 do 20.00 na nieodpłatne zajęcia edukacyjne, artystyczne, warsztaty umiejętności społecznych oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne. Bliższe informacje na stronie internetowej: www.siemacha.org.pl.
 10. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
  poniedziałek: wsp. św. Franciszka z Asyżu;
  wtorek: wsp. św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy;
  czwartek: wsp. NMP Różańcowej;
  sobota: wsp. bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

 

 

Z naszej wspólnoty odeszła do Pana:
+ Czesława Duczmal, l. 75, zam. ul. Duża Góra 39.

Dobry Jezu, a nasz Panie…