Ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 kwietnia 2021 r.

 1. Wyrażamy serdeczne podziękowanie Ks. drowi hab. Robertowi Nęckowi za przeprowadzenie w naszej parafii Rekolekcji Wielkopostnych, pomimo trwających obostrzeń epidemiologicznych. Dziękujemy również naszym duszpasterzom, którzy podjęli trud przeprowadzenia w formie online Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci i młodzieży, udostępniając przygotowane nauki rekolekcyjne na parafialnym facebook`u.
 2. Z okazji UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO składamy całej wspólnocie parafialnej życzenia wielkanocnej radości, która płynie z faktu, że Chrystus odniósł zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem. Niech radość ta stanie się udziałem wszystkich Parafian i ich rodzin, a zwłaszcza ludzi starszych i chorych. Niech umocni się nasza wiara w zwycięstwo dobra w nas i w całym świecie.
 3. Bardzo dziękujemy Parafianom, którzy przygotowali i uczestniczyli w pięknej liturgii Triduum Paschalnego. Dziękujemy Księżom, Siostrom, p. Organiście, służbie liturgicznej – lektorom i ministrantom, młodzieży z Oazy, animatorom i animatorkom oraz Diakonii Muzycznej.
 4. Przypominamy, że według ostatnich przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego w naszej świątyni może przebywać: w nawie głównej 50 osób, na chórze 15, a w kaplicy M.B. Częstochowskiej 7. Prosimy również o prawidłowe noszenie maseczek i zachowanie odstępu społecznego. Potraktujmy respektowanie tych obostrzeń sanitarnych jako praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego.
 5. Od dzisiejszej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego wprowadzone są dodatkowe Msze św., aby ułatwić wiernym udział w niedzielnej Eucharystii. Nowy porządek Mszy św. niedzielnych: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00. W mocy pozostaje, także w dniu dzisiejszym, udzielona 17 października 2020 r. przez Metropolitę Krakowskiego dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
 6. W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze św. jak w niedziele, wg nowego porządku: 30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Modlimy się w intencjach uczelni katolickich, zwłaszcza Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, na którego potrzeby przeznaczamy jutrzejszą składkę.
 7. W piątek, 9 kwietnia z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 8. W niedzielę, 11 kwietnia przypada ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Msze św. zostaną odprawione wg nowego porządku.

 

Dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Sanktuarium.
PEKAO SA  Nr konta 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021 r.

 1. Według najnowszych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego w naszej świątyni może przebywać nieco mniejsza liczba wiernych niż do tej pory: w nawie głównej 50 osób, na chórze 15, a w kaplicy M.B. Częstochowskiej 7. Prosimy również o prawidłowe noszenie maseczek i zachowanie odstępu społecznego. Potraktujmy respektowanie tych obostrzeń sanitarnych jako praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego.
 2. Od przyszłej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego wprowadzamy dodatkowe Msze św., aby ułatwić wiernym udział w niedzielnej Eucharystii. Nowy porządek Mszy św. niedzielnych: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00. W mocy pozostaje, także w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, udzielona 17 października 2020 r. przez Metropolitę Krakowskiego dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
 3. Liturgią Niedzieli Palmowej rozpoczynamy uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Dołóżmy wszelkich starań, aby Wielki Tydzień zarówno w naszych rodzinach jak i w rodzinie parafialnej przybliżył nas do największych tajemnic naszej wiary mimo utrudnień i ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa. Niech łaski wysłużone dla nas na Krzyżu przez Zbawiciela wszystkich ludzi umocnią nas w dawaniu świadectwa Temu, który do końca nas umiłował. Przypominamy, że tradycyjnie odbywający się w naszej parafii konkurs palm, w tym roku będzie polegał na przesłaniu zdjęcia własnoręcznie wykonanej palmy na adres internetowy parafii, spośród których jury wybierze najpiękniejsze. Istnieje możliwość pozostawienia palmy w koszu z tyłu kościoła celem spalenia jej na popiół potrzebny w środę popielcową.
 4. Sakrament pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu:
  Wielki Poniedziałek:  30 – 7.30;  17.00 – 18.30;
  Wielki Wtorek:  6.30 – 7.30;  17.00 – 18.30;
  Wielka Środa:  6.30 – 7.30;  17.00 – 18.30;
  WIELKI CZWARTEK:  6.30 – 8.00;  17.00 – 18.00;
  WIELKI PIĄTEK:  6.30 – 8.00;  17.00 – 18.00;
  WIELKA SOBOTA:  6.30 – 8.00.
 5. KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę od 16.00 do 17.00. Od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego kancelaria będzie zamknięta.
 6. W Wielki Wtorek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Początek z krótkim wprowadzeniem o godz. 20.00, zakończenie o 21.00.
 7. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. O godz. 16.00 i 18.00 w naszej świątyni Msza św. Wieczerzy Pańskiej, po której będzie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
 8. Wielki Piątek – upamiętnia zbawczą Ofiarę Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Obowiązuje w tym dniu post ścisły (trzy posiłki) dla wszystkich w przedziale wieku od 18 do 60 lat i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dla wszystkich od 14 lat do końca życia. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, a po niej adoracja Krzyża do godz. 22.00. Nie można go jednak dotykać i całować.
 9. Wielka Sobota – w tym dniu post nie obowiązuje, choć tradycja polska zachęca, aby go zachować. Święcenie pokarmów od godz. 10.00 do 15.00 na placu kościelnym i wzdłuż drogi procesyjnej. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 obrzędem poświęcenia ognia i Paschału. Zostanie odśpiewane Orędzie Paschalne, czyli Exultet. Następnie rozpocznie się Uroczysta Liturgia Słowa, nastąpi poświęcenie wody chrzcielnej i odnowa przyrzeczeń chrzcielnych, wreszcie nastąpi Liturgia Eucharystyczna. Procesja Rezurekcyjna wewnątrz świątyni zakończy Wielkosobotnie Nabożeństwo. Nieszpory Chrzcielne w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 16.15 kończą obchody Świętego Triduum Paschalnego. Szczegółowy program Liturgii Triduum Paschalnego znajduje się na plakatach oraz na internetowej stronie parafii.
 10. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 16.15 oraz w Wielki Piątek o godz. 20.00, a także na Drogę Krzyżową dla dzieci w Wielki Piątek o godz. 10.00, na którą przyniosą skarbonki z jałmużną wielkopostną i dla dorosłych o godz. 22.00. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Tegoroczny Wielki Piątek jest równocześnie pierwszym piątkiem miesiąca i celem zachowania ciągłości można przyjąć Komunię Św. duchową.
 11. W pierwszą sobotę miesiąca – 3 kwietnia zapraszamy na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, które zostanie odprawione o godz. 18.00 w kaplicy M.B. Częstochowskiej.
 12. Przy stoliku z tyłu kościoła możemy nabyć baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona jest na pomoc dla biednych.

 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:
+ Józef Gwiżdż, l. 70, zam. ul. Aleksandry 3;
+ Józefa Gońka, l. 84, zam. ul. Heleny 8.

Dobry Jezu, a nasz Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021 r.

 1. Liturgia dzisiejszej niedzieli wprowadza nas w ostatni etap Wielkiego Postu – w czas Męki Pańskiej, czego znakiem są zasłonięte od dziś krzyże.
 2. Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które mają nas duchowo przygotować na spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. Prowadzi je Ks. dr hab. Robert Nęcek. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne nie będzie nauk rekolekcyjnych w dni powszednie, a ich kontynuacja będzie w przyszłą niedzielę. Również z uwagi na obecną sytuację, zaplanowane nauki rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży odbędą się w formie online. W dniach 25 – 27 marca nasi duszpasterze udostępnią je na parafialnym facebook`u. Zachęcamy rodziców, aby dopilnowali uczestnictwa swoich dzieci w tych ćwiczeniach duchowych.
 3. Dziś wspominamy zmarłych w Wypominkach Rocznych i za ich dusze ofiarujemy Mszę św. o godz. 17.00.
 4. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.15; Droga Krzyżowa w piątki: dla seniorów po Mszy św. o godz. 9.00, dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.30 i dla młodzieży o 19.30. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie Gorzkich Żali jest zbierana składka na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ich rodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych we wszystkie środy Wielkiego Postu.
 5. We wtorki Wielkiego Postu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Początek z krótkim wprowadzeniem o godz. 20.00, zakończenie o 21.00.
 6. Przy stoliku z tyłu kościoła możemy nabyć baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona jest na pomoc dla biednych.
 7. Zapraszamy do włączenia się w dzieło „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Potrzebne formularze do zapisu można otrzymać przy stoliku z tyłu kościoła. Uroczyste przyrzeczenie „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego” w naszym Sanktuarium odbędzie się podczas Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w czwartek, 25 marca. Dzień ten jest także przeżywany jako Dzień Świętości Życia.
 8. Zapraszamy dzieci do kontynuowania lub dołączenia do grona codziennie odmawiających dziesiątkę Różańca Świętego. Złożenie czasowych obietnic odbędzie się 25 marca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Wcześniej prosimy o kontakt z Ks. Pawłem.
 9. Przyszła niedziela to już Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm będzie na każdej Mszy św., ale uroczysta procesja z palmami będzie o godz. 11.00. Dzieci gromadzą się z palmami na placu przed kościołem o godz. 10.45, skąd nastąpi procesja do kościoła. W tym roku konkurs palm będzie polegał na przesłaniu zdjęcia własnoręcznie wykonanej palmy na adres internetowy parafii, spośród których jury wybierze najpiękniejsze. Istnieje możliwość pozostawienia palmy w koszu z tyłu kościoła celem spalenia jej na popiół potrzebny w środę popielcową.
 10. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki w I niedzielę miesiąca marca. Wyniosła ona 11.945,10 zł, z czego 5.140 zł to ofiary w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto parafialne, na które w styczniu wpłynęła kwota 6.705 zł.
 11. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Ośmioklasistów na Dzień Otwarty, który odbędzie się w formule online 25 marca w godz. od 17.00 do 19.00. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz przebiegu E-Dnia Otwartego dostępne są na stronie szkoły: xxvlo.pl.
 12. Pamiętajmy, że w przyszłą niedzielę, 28 marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni.
 13. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
 • czwartek: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

 

 

 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:
+ Alicja Kalina, l. 79, zam. ul. Telimeny 13;
+ Janina Kaczmarska – Biłous, l. 76, zam. ul. Heleny 12;
+ Edward Handzlik, l. 91, zam. ul. Aleksandry 7.

Dobry Jezu, a nasz Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 14 marca 2021 r.

 1. Rozpoczynamy już czwarty tydzień Wielkiego Postu. W tym świętym czasie Kościół zaprasza nas do nawrócenia. Powinno się ono dokonywać przede wszystkim w naszym wnętrzu: nie może ograniczać się tylko do zewnętrznych praktyk religijnych. W naszym nawracaniu mogą nam pomóc Rekolekcje Wielkopostne, które rozpoczną się w przyszłą niedzielę, 21 marca, natomiast dla dzieci i młodzieży w czwartek, 25 tego miesiąca. Szczegóły znajdziemy na plakatach oraz na stronie internetowej parafii. Niech nasz udział w rekolekcjach będzie jeszcze jednym dowodem na nasze otwarcie na działanie Ducha Bożego w naszych sercach. Prośmy Boga Miłosiernego, aby mogły dojść do skutku i zaowocować nawróceniem naszych serc. Do ich wygłoszenia zaprosiliśmy Ks. dra hab. Roberta Nęcka oraz naszych duszpasterzy dzieci i młodzieży.
 2. W środę, 17 marca nasze Sanktuarium będzie miejscem pielgrzymki w ramach starożytnej rzymskiej tradycji, którą przed czterema laty przypomniał nasz Abp Marek Jędraszewski polegającej na spotkaniu wiernych z Biskupem Rzymu i wspólnej modlitwie. Świątynia nasza nawiązuje do rzymskiej bazyliki św. Pawła za Murami. Liturgia stacyjna rozpocznie się o godz. 17.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i adoracją do godz. 18.00, w czasie której będzie okazja do spowiedzi św. Odmówimy dziesiątek Różańca, Nowennę do Najświętszej Rodziny oraz Litanię do św. Jana Pawła II. Mszy św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył metropolita krakowski Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, który poświęci również nowe witraże. Zebrana podczas Mszy św. składka zostanie przeznaczona na cele charytatywne archidiecezji.
 3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.15; Droga Krzyżowa w piątki: dla seniorów po Mszy św. o godz. 9.00, dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.30 i dla młodzieży o 19.30. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie Gorzkich Żali jest zbierana składka na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ich rodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych we wszystkie środy Wielkiego Postu.
 4. Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek, 16 marca na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00, a po niej na modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. W tym dniu nie będzie wielkopostnej adoracji w ciszy.
 5. W piątek, 19 marca obchodzą swoje imieniny Ks. Prałat Józef Jakubiec i Ks. Bogdan Kosek. Życzymy Drogim Solenizantom obfitości łask Bożych, opieki Najświętszej Rodziny, serca i życzliwości od wszystkich parafian. Zapraszamy na Mszę św. w intencji Ks. Prałata w czwartek o godz. 18.00 i Ks. Bogdana w piątek również o 18.00. Prosimy o modlitwę w intencji obu Solenizantów. Z racji uroczystości w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 6. Zapraszamy do włączenia się w dzieło „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Potrzebne formularze do zapisu można otrzymać już dzisiaj przy stoliku z tyłu kościoła. Uroczyste przyrzeczenie „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego” w naszym Sanktuarium odbędzie się podczas Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w czwartek, 25 marca. Dzień ten jest także przeżywany jako Dzień Świętości Życia.
 7. Zapraszamy dzieci do kontynuowania lub dołączenia do grona codziennie odmawiających dziesiątkę Różańca Świętego. Złożenie czasowych obietnic odbędzie się 25 marca podczas Mszy św. o godz. 18.00. Wcześniej prosimy o kontakt z Ks. Pawłem.
 8. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Samorząd Uczniowski XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie mają zaszczyt zaprosić Ośmioklasistów na Dzień Otwarty, który odbędzie się w formule online 25 marca w godz. od 17.00 do 19.00. Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz przebiegu E-Dnia Otwartego dostępne są na stronie szkoły: xxvlo.pl.
 9. Przy stoliku z tyłu kościoła możemy nabyć baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona jest na pomoc dla biednych.
 10. Pod ikoną św. Michała Archanioła pojawił się świecznik ze świecami wotywnymi, z których mogą korzystać tylko osoby dorosłe.
 11. Marcowy numer miesięcznika dla dzieci „Staś” do zakupu u ochrony.
 12. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
  piątek: Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:
+ Mieczysław Burde, l. 90, zam. ul. Heleny 16;
+ Bolesław Dudek, l. 77, zam. ul. Heleny 22.

Dobry Jezu, a nasz Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 7 marca 2021 r.

1. Z racji I niedzieli miesiąca odprawiamy adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po każdej Mszy św.

2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.15; Droga Krzyżowa w piątki: dla seniorów po Mszy św. o godz. 9.00, dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.30 i dla młodzieży o 19.30. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie Gorzkich Żali jest zbierana składka na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ich rodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych we wszystkie środy Wielkiego Postu.

3. We wtorki Wielkiego Postu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Początek z krótkim wprowadzeniem o godz. 20.00, zakończenie o 21.00.

4. Przy stoliku z tyłu kościoła możemy nabyć baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona jest na pomoc dla biednych.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za złożony przed tygodniem do puszek dar serca, który zostanie przeznaczony na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Ofiary na ten cel wyniosły 4.193,40 zł.

6. Krakowskie Duszpasterstwo Małżeństw Niepłodnych oraz Stowarzyszenie „Abraham i Sara” zapraszają na jednodniowe rekolekcje wielkopostne online dla małżeństw niepłodnych pt. „Bliscy, oddaleni, pogodzeni”, które odbędą się w sobotę, 13 marca. Szczegóły oraz zapisy na stronie internetowej: AbrahamiSara.pl.

7. Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 przy ul. Żabiej 20 w Krakowie zaprasza dzieci i rodziców na Dzień Otwarty, który odbędzie się w formie online w sobotę, 13 marca w godzinach od 10.00 do 13.00. Szczegółowe informacje na stronie internetowej szkoły: www.sp148.org.

 

Z naszej wspólnoty odeszły do Pana:
+ Janina Pawelec, l. 73, zam. ul. Telimeny 15;
+ Janina Jabłońska, l. 100, zam. ul. Telimeny 31.

Dobry Jezu, a nasz Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 28 lutego 2021 r.

1. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00; Droga Krzyżowa w piątki: dla seniorów po Mszy św. o godz. 9.00, dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.30 i dla młodzieży o 19.30. W tym tygodniu z racji pierwszego piątku nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci odprawimy po Mszy św. o godz. 16.30, a dla młodzieży po Mszy św. o godz. 19.30. Dla dorosłych bez zmian – o godz. 18.30. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie Gorzkich Żali jest zbierana składka na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ich rodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych we wszystkie środy Wielkiego Postu.

2. We wtorki Wielkiego Postu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Początek z krótkim wprowadzeniem o godz. 20.00, zakończenie o 21.00.

3. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wynagradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 6.30, 7.00, 9.00 (dla seniorów), 16.30, 18.00 i 19.30. Spowiedź św. w godz. 6.30 – 7.30 i od 15.30 do 19.30. Odwiedzimy również chorych w ustalonych terminach.

4. W pierwszą sobotę miesiąca – 6 marca zapraszamy na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, które zostanie odprawione o godz. 16.30.

5. W okresie Wielkiego Postu staramy się pamiętać o potrzebujących. Przy stoliku z tyłu kościoła możemy nabyć baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona jest na pomoc dla biednych. O pomoc w sprzedaży prosimy przedstawicieli wspólnot parafialnych, których lista znajduje się w zakrystii. W Wielkim Poście również dzieci mają okazję podzielić się z potrzebującymi seniorami oszczędzając drobne wydatki (słodycze, zabawki, rozrywka) do specjalnych skarbonek wielkopostnych, które w Wielki Piątek zostaną złożone u stóp ołtarza, a zebrane ofiary przekazane na konto Caritas.

6. W dniu dzisiejszym zbierane są ofiary do puszek, przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Wesprzyjmy ofiarami misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Módlmy się i ofiarowujmy za nich nasze wyrzeczenia i posty.

7. Trwają zapisy dzieci do Przedszkola Sióstr Michalitek na rok szkolny 2021/2022 przy ul. Kosocickiej 38A, os. Rżąka. Dzieci będą przyjmowane także do grupy 4–latków – urodzone w 2017 r. oraz do zerówki (pojedyncze miejsca) – dzieci urodzone w 2015 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Siostrą Dyrektor. Telefon oraz adres mailowy dostępny w zakrystii lub na stronie internetowej parafii (tel. 506 864 485; mail: pn.mak9@gmail.com).

8. Parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych do Chłapowa nad morzem w dniach od 2 do 13 sierpnia. Więcej informacji u Ks. Bogdana, na plakatach oraz na stronie internetowej parafii. Zapisyz zaliczką 300 zł w każdy wtorek w Kancelarii Parafialnej w godz. od 16.00 do 17.00. Ilość miejsc ograniczona.

9. Komisariat Policji VI w Krakowie, przy ul. Ćwiklińskiej 4 ostrzega przed złodziejami działającymi metodą na tzw. „legendę”. Osoby takie podają się za pracowników administracji, pracowników ZUS, członków rodziny, krewnych sąsiadów, przedstawicieli Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz różnego rodzaju komitetów i stowarzyszeń. Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy i gościnności. Dzielnicowy asp. szt. Łukasz Małucha prowadzi działania zmierzające do ograniczenia występowania takich oszustw w rejonie ul. Aleksandry i Telimeny.

10. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
czwartek: Święto św. Kazimierza, Patrona Archidiecezji Krakowskiej.

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:

+ Stanisław Dyrla, l. 78, zam. ul. Barbary 14;

+ Krystyna Putyra, l. 66, zam. ul. Barbary 10.

Dobry Jezu, a nasz Panie…


NABÓR DO PRZEDSZKOLA SIÓSTR MICHALITEK

Trwają zapisy dzieci do Przedszkola Sióstr Michalitek, na rok szkolny 2021/22
Dzieci będą przyjmowane, także do grupy 4 –latków – ur. w 2017r.
oraz do zerówki, (pojedyncze miejsca) dzieci ur. w 2015r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub e –mailowy z Siostrą Dyrektor.
tel: 506 864 485
e-mail: pn.mak9@gmail.com
przy ul. Kosocickiej 38A, os. Rżąka.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 lutego 2021 r

1. Dziś wspominamy zmarłych w Wypominkach Rocznych i za ich dusze ofiarujemy Mszę św. o godz. 17.00.

2. Rozpoczęliśmy Wielki Post, w którym otwieramy się na łaski wysłużone przez Jezusa Cierpiącego i Ukrzyżowanego. Aby z nich w pełni skorzystać zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00; Droga Krzyżowa w piątki: dla seniorów po Mszy św. o godz. 9.00, dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.30 i dla młodzieży o 19.30. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie Gorzkich Żali będzie zbierana składka na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ichrodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych we wszystkie środy Wielkiego Postu.

3. We wtorki Wielkiego Postu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Początek z krótkim wprowadzeniem o godz. 20.00, zakończenie o 21.00.
4. W czasie Wielkiego Postu wielu z nas podejmuje trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie Bogu za nasze grzechy i za grzechy naszych bliźnich. Powstrzymajmy się w tym czasie od spożywania napojów alkoholowych, jako wynagrodzenie Bogu za grzechy pijaństwa.
5. W piątek obchodzi imieniny Ks. Proboszcz Mirosław. Msza św. w intencji Solenizanta o godz. 18.00. Życzymy Drogiemu Solenizantowi obfitości łask Bożych, opieki Najświętszej Rodziny, serca i życzliwości od wszystkich parafian.
6. W przyszłą niedzielę, 28 lutego zbierane będą ofiary do puszek, przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Wesprzyjmy ofiarami misjonarzy i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną i edukacyjną. Módlmy się i ofiarowujmy za nich nasze wyrzeczenia i posty. Natomiast dzisiejsza składka przeznaczona jest na Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.
7. Trwają zapisy dzieci do Przedszkola Sióstr Michalitek na rok szkolny 2021/2022 przy ul. Kosocickiej 38A, os. Rżąka. Dzieci będą przyjmowane także do grupy 4–latków – urodzone w 2017 r. oraz do zerówki (pojedyncze miejsca) – dzieci urodzone w 2015 r. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Siostrą Dyrektor. Telefon oraz adres mailowy dostępny w zakrystii lub na stronie internetowej parafii (tel. 506 864 485; mail: pn.mak9@gmail.com).
8. Parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci ze szkół podstawowych do Chłapowa nad morzem w dniach od 2 do 13 sierpnia. Więcej informacji u Ks. Bogdana, na plakatach oraz na stronie internetowej parafii. Zapisyz zaliczką 300 zł w każdy wtorek w Kancelarii Parafialnej w godz. od 16.00 do 17.00. Ilość miejsc ograniczona.
9. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
 • poniedziałek: Święto Katedry św. Piotra, Apostoła.

 


Z naszej wspólnoty odeszli
do Pana:

+ Zdzisław Maj, l. 77, zam. ul. Barbary 12;

+ Gerard Czapliński, l. 99, zam. ul. Podłęska 17c;

+ Stanisław Czapla, l. 87, zam. ul. Barbary 10;

+ Maria Łukasiewicz, l. 87, zam. ul. Aleksandry 5;

+ Zbigniew Gąstoł, l. 78, zam. ul. Duża Góra 35.

Dobry Jezu, a nasz Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 14 lutego 2021 r.

 1. W naszej archidiecezji w Środę Popielcową rozpoczyna się okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej i będzie trwał do 30 maja, czyli do uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
 2. Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek, 16 lutego na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00, a po niej na modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem.
 3. W Środę Popielcową 17 lutego rozpoczynamy Wielki Post. Obowiązuje w tym dniu post ścisły (trzy posiłki) dla wszystkich w przedziale wieku od 18 do 60 lat i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dla wszystkich od 14 lat do końca życia. Msze św. z posypaniem głów popiołem: 6.30, 7.00, 9.00, 16.30, 18.00 i 19.30. W tym dniu Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.
 4. Nabożeństwo 40-godzinne odprawimy w czwartek, piątek i sobotę od 7.30 do 18.00. Te trzy pierwsze dni całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu wprowadzą nas w duchowy klimat wielkopostnej modlitwy, pokuty i jałmużny. O czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji bardzo prosimy rodziców, dzieci, młodzież, dorosłych i starszych. Na czuwanie modlitewne zapraszamy o dogodnej porze. Nie żałujmy chwil spędzonych na czuwaniu i medytacji przy Chrystusie Panu w Najświętszym Sakramencie. Program nabożeństwa znajdziemy na plakatach oraz na stronie internetowej parafii.
 5. W Wielkim Poście otwieramy się na łaski wysłużone przez Jezusa Cierpiącego i Ukrzyżowanego. Aby z nich w pełni skorzystać zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych:
  Gorzkie Żale (w każdą niedzielę o godz. 16.00);
  • Droga Krzyżowa (w każdy piątek):
  – dzieci o godz. 16.30;
  – dorośli o godz. 18.30;
  – młodzież o godz. 19.30.
 6. Uczestnicząc w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W czasie Gorzkich Żali będzie zbierana składka na kwiaty do Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców i ich rodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy św. nowennowych we wszystkie środy Wielkiego Postu.
 7. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki w I niedzielę miesiąca lutego. Wyniosła ona 9.972,20 zł, z czego 3.270 zł to ofiary w kopertach. Dziękujemy również za przelewy na konto parafialne, na które w grudniu wpłynęła kwota 13.895 zł.
 8. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
 • środa: Środa Popielcowa.

 

 

Dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Sanktuarium
PEKAO SA  Nr konta 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297
KBS  Nr konta 97 8591 0007 0220 0604 8246 0001

 

 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:
+ Maria Radwan, l. 84, zam. ul. Aleksandry 3;
+ Michalina Bobek, l. 66, zam. ul. Barbary 10;
+ Andrzej Kadula, l. 73, zam. ul. Mała Góra 18;
+ Teresa Jarczyk, l. 78, zam. ul. Heleny 24.

Dobry Jezu, a nasz Panie…


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA ZWYKŁA 7 lutego 2021 r.

 1. Z racji I niedzieli miesiąca odprawiamy adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po każdej Mszy św.
 2. W czwartek, 11 lutego przypada XXIX Światowy Dzień Chorego. Msza św. w intencjach naszych chorych o godz. 9.00. Okazja do spowiedzi św. od 8.30. W czasie Mszy św. będzie obrzęd sakramentu namaszczenia chorych, a po Mszy św. błogosławieństwo eucharystyczne.
 3. Na stoliku z tyłu kościoła jest dziś do nabycia nowy numer ChiT-u w cenie 2 zł, poświęcony św. Józefowi.
 4. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
 • środa: wsp. św. Scholastyki, dziewicy;
 • czwartek: wsp. NMP z Lourdes.

 

Dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Sanktuarium
PEKAO SA  Nr konta 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297
KBS  Nr konta 97 8591 0007 0220 0604 8246 0001

 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:
+ Stanisława Mandyna, l. 89, zam. ul. Barbary 12;
+ Krystyna Muniak, l. 88, zam. ul. Heleny 24;
+ Andrzej Bylok, l. 74, zam. ul. Aleksandry 23;
+ Andrzej Marszałek, l. 65, zam. ul. Barbary 12;
+ Adam Piszczek, l. 77, zam. ul. Mała Góra 16.

Dobry Jezu, a nasz Panie…


« 1 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 25 »
Strona 18 z 25