Wspólnoty parafialne

Wspólnoty, grupy i stowarzyszenia w Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie:

1. Parafialna Rada Duszpasterska ks. Mirosław Dziedzic
2. Parafialny Zespół Charytatywny ks. Mirosław Dziedzic
3. Akcja Katolicka ks. Mirosław Dziedzic
4. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ks. Józef Jakubiec
5. Chór Parafialny "Familia", dyrygent p. Beata Kaczmarska ks. Mirosław Dziedzic
6. Żywy Różaniec i Różaniec Rodzinny ks. Mirosław Dziedzic
7. Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci Siostra Christiana
8. Apostolstwo Modlitwy ks. Józef Jakubiec
9. Domowy Kościół Kręgi Rodzin ks. Janusz Kozioł
10. Duchowa Adopcja ks. Mirosław Dziedzic
11. Koło Przyjaciół Radia "Maryja" ks. Bogdan Kosek
12. Ruch Światło-Życie /Oaza Młodzieży "Latorośle" i Oaza Dzieci Bożych/ ks. Janusz Enz
13. Służba Liturgiczna: ministranci ks. Janusz Enz
14. Służba Liturgiczna: lektorzy ks. Janusz Enz
15. Diakonia Muzyczna ks. Janusz Enz
16. Kółko Misyjne Siostra Christiana
17. Posłańcy Parafialni ks. Mirosław Dziedzic
18. Parafialna Ochrona Sanktuarium ks. Mirosław Dziedzic
19. Wspólnota Fundatorów Katakumb ks. Józef Jakubiec
20. Zespół Organizacyjny Familiady ToR ks. Mirosław Dziedzic


Centrum Troski o Rodzinę przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie:

1. Poradnia Rodzinna p. Wiesława Banaszkiewicz
2. "Nasza Familia", Redakcja tygodnika parafialnego p. Anna i Tadeusz Stanowscy
3. List Familijny ks. Józef Jakubiec
4. Kolporterzy Prasy Katolickiej ks. Mirosław Dziedzic
5. "Oratorium" /świetlica dla dzieci i młodzieży/ s. Joanna
6. Biblioteka i Videoteka Parafialna p. Anna Stanowska


  Instytucje działające w obiektach parafialnych:

1. "Klub Aktywności" Chrześcijańskie Stow. Osób Niepełnosprawnych Ognisko
2. Centrum Muzycznego Kształcenia Dzieci i Młodzieży p. Luiza Bernatowicz
3. Hurtownia Wydawnictw Katolickich i Dewocjonaliów "Nazaret" p. Katarzyna Kiełbasa i p. Zdzisław Żegleń