Biblioteka i Videoteka Parafialna

Biblioteka parafialna założona została w 1982 r. z inicjatywy i staraniem ks. proboszcza Józefa Jakubca, który ofiarował pierwsze książki. Od początku, do 1995 r. (to jest do swojej śmierci) bibliotekę prowadziła pani Julia Kret. Księgozbiór liczy około 6 000 książek. Przeważają książki o tematyce religijnej i patriotycznej. Posiadamy duży wybór prac Ojca Świętego Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Liczba stałych członków biblioteki utrzymuje się w zasadzie na niezmienionym poziomie i wynosi około 200 osób. Stosunkowo mała frekwencja w bibliotece wynika z tego, że jest to biblioteka w zasadzie specjalistyczna, i największą część czytelników stanowi młodzież studiująca i ucząca się. Poszukuje ona w naszej bibliotece specjalistycznych książek z zakresu teologii, filozofii, etyki i moralności. Dużą popularnością cieszą się opracowania hagiograficzne i lektury szkolne.

Videoteka powstała w 1994 r. z inicjatywy Rodziny Kolpinga, która zakupiła pierwsze komplety kaset video, zakupiła szafy i prowadziła wypożyczalnię kaset. Wypożyczalnia działała w ramach Klubu „Edukacja 2000” w pomieszczeniu Rodziny Kolpinga w Domu Parafialnym. Obecnie działa ona w pomieszczeniu biblioteki, nad którą patronat objęła również Rodzina Kolpinga. W wideotece znajduje się 180 kaset video głównie o tematyce religijnej, historycznej, przyrodniczej i ekranizacje klasyki literatury polskiej.

Dla potrzeb wypożyczalni video konieczne jest zwiększenie ilości zasobów nowych filmów video. Również dużo książek nie może pomieścić się na półkach. Niezbędny jest zakup nowych regałów, szaf i nowego komputera a także wygospodarowanie miejsca na czytelnię.

Biblioteka Parafialna zaprasza we wtorki od godz. 17:30 do 19:30, a dyżury pełnią: Anna L. Stanowska i Teresa Spolitakiewicz.

KSIĄŻKI POLECANE »