Wspólnoty i grupy

WSPÓLNOTY, GRUPY I STOWARZYSZENIA:

 

Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialny Zespół Charytatywny

Akcja Katolicka

Chór Parafialny „Familia”, dyrygent p. Beata Kaczmarska

Żywy Różaniec i Różaniec Rodzinny

Domowy Kościół Kręgi Rodzin (1 krąg)

Duchowa Adopcja

 

ks. Mirosław Dziedzic

 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga

Apostolstwo Modlitwy

Wspólnota Fundatorów Katakumb

ks. Józef Jakubiec

 

Domowy Kościół Kręgi Rodzin (1 kręgi)

 

ks. Mirosław Dziedzic

 

Domowy Kościół Kręgi Rodzin (4 kręgi)

Oaza Latorośle oraz ODB

ks. Tomasz Jarząbek

 

Służba Liturgiczna: ministranci i lektorzy

Krąg biblijny

ks. Tomasz Jarząbek

ks. Tomasz Jajecznica

 

Schola dziecięca s.Ewelina, Animatorki

 

CENTRUM TROSKI O RODZINĘ:

 

List Familijny

Kolporterzy Prasy Katolickiej

ks. Mirosław Dziedzic

 

„Nasza Familia”, Redakcja tygodnika parafialnego

p. Zdzisław Chojnacki

p. Krystyna Fłys

p. Zdzisława Krzeczkowska

p. Bronisława Kufel – Włodek

p. Jadwiga Nowakowska

 

 Poradnia Rodzinna p. Wiesława Banaszkiewicz
„Oratorium” /świetlica dla dzieci i młodzieży/ s. Sylwia
Biblioteka i Videoteka Parafialna p. Anna Stanowska

 

INSTYTUCJE:

 

„Klub Aktywności” Chrześcijańskie Stow. Osób Niepełnosprawnych Ognisko
Centrum Muzycznego Kształcenia Dzieci i Młodzieży p. Luiza Bernatowicz
Hurtownia Wydawnictw Katolickich i Dewocjonaliów „Nazaret” p. Katarzyna Kiełbasa i p. Zdzisław Żegleń