Wspólnoty parafialne

Wspólnoty, grupy i stowarzyszenia w Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie:

 

1. Parafialna Rada Duszpasterska ks. Mirosław Dziedzic
2. Parafialny Zespół Charytatywny ks. Mirosław Dziedzic
3. Akcja Katolicka ks. Mirosław Dziedzic
4. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga ks. Józef Jakubiec
5. Chór Parafialny „Familia”, dyrygent p. Beata Kaczmarska ks. Mirosław Dziedzic
6. Żywy Różaniec i Różaniec Rodzinny ks. Mirosław Dziedzic
7. Apostolstwo Modlitwy ks. Józef Jakubiec
8. Domowy Kościół Kręgi Rodzin ks. Piotr Wieczorek
9. Duchowa Adopcja ks. Mirosław Dziedzic
10. Koło Przyjaciół Radia „Maryja” ks. Bogdan Kosek
11.  Oaza Latorośle ks. Paweł Filipiak
12. Służba Liturgiczna: ministranci i lektorzy ks. Rafał Buzała
13. Kółko Misyjne
14. Posłańcy Parafialni ks. Mirosław Dziedzic
15. Parafialna Ochrona Sanktuarium ks. Mirosław Dziedzic
16. Wspólnota Fundatorów Katakumb ks. Józef Jakubiec
27. Zespół Organizacyjny Familiady ToR ks. Mirosław Dziedzic

Centrum Troski o Rodzinę przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie:

1. Poradnia Rodzinna p. Wiesława Banaszkiewicz
2. „Nasza Familia”, Redakcja tygodnika parafialnego
p. Zdzisław Chojnacki
p. Krystyna Fłys
p. Zdzisława Krzeczkowska,
p. Bronisława Kufel – Włodek
p. Jadwiga Nowakowska
3. List Familijny ks. Mirosław Dziedzic
4. Kolporterzy Prasy Katolickiej ks. Mirosław Dziedzic
5. „Oratorium” /świetlica dla dzieci i młodzieży/ s. Sylwia
6. Biblioteka i Videoteka Parafialna p. Anna Stanowska

Instytucje działające w obiektach parafialnych:

1. „Klub Aktywności” Chrześcijańskie Stow. Osób Niepełnosprawnych Ognisko
2. Centrum Muzycznego Kształcenia Dzieci i Młodzieży p. Luiza Bernatowicz
3. Hurtownia Wydawnictw Katolickich i Dewocjonaliów „Nazaret” p. Katarzyna Kiełbasa i p. Zdzisław Żegleń