Pielgrzymki

Zaproszenie do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie

Benedykt XVI jako Pielgrzym w Ziemi Świętej przybył do Nazaretu 14 maja 2009 roku. W homilii na Górze Strącenia zaświadczył, że Nazaret to jest miejsce pobłogosławione przez tajemnicę Zwiastowania. To miejsce było świadkiem ukrytych lat wzrastania Chrystusa w mądrości, latach i łasce (por. Łk 2,52). Papież zwrócił uwagę całego Kościoła na miasto – Nazaret. „Każdy z nas potrzebuje, (jak powiedział tu papież Paweł VI) powrotu do Nazaretu, aby rozważać ciągle na nowo milczenie i miłość Świętej Rodziny, będącej wzorcem dla każdej rodziny chrześcijańskiej”.

Nie wszyscy mogą pielgrzymować do Ziemi Świętej. W ciągu wieków Bóg zatroskany o swoje dzieci na Ziemi wskazuje na miejsca szczególnego uświęcenia. Są nimi sanktuaria. Boża Opatrzność przybliża ludowi Bożemu Nazaret w Loretto, Barcelonie, Kaliszu, Częstochowie i w Krakowie.
Mieszkańcy Krakowa, turyści i pielgrzymi nawiedzają piękne, zabytkowe świątynie usytuowane w centrum Królewskiego Miasta. Pięknieje nasze miasto. Z dumą oprowadzamy gości śladami Jana Pawła II, które pozostawił po sobie jako student, robotnik, kapłan, biskup i kardynał Karol Wojtyła do 1978 roku. Duch Papieża Pielgrzyma (od 1979 roku) prowadzi nas na Wawel, na Skałkę, do Nowej Huty i Mogiły, na Krowodrzę, na Błonia, pod papieskie okno na Franciszkańskiej, do dwu szpitali (kardiologiczny i dziecięcy). Najczęściej pielgrzymujemy do światowego Centrum Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Tu Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu w 2002 roku. Wśród bardzo wielu kościołów odnajdujemy przede wszystkim sanktuaria – święte miejsca szczególnej obecności i bliskości Boga Miłosiernego, Matki Najświętszej i Świętych Krakowa.
W naszych czasach Najświętsza Rodzina znalazła miejsce w Nowym Bieżanowie. To peryferyjne osiedle Krakowa sąsiaduje z Wieliczką. Tu ks. kardynał Franciszek Macharski erygował nowe sanktuarium Najświętszej Rodziny w 1994 roku. Był wówczas Międzynarodowy Rok Rodziny. Nowa świątynia parafialna budowana w latach 1983 – 1992 została poświęcona Najświętszej Rodzinie jako wotum dziękczynne za troskę Kościoła, a zwłaszcza za niestrudzoną troskę Ojca Świętego Jana Pawła II o życie i prawa człowieka, małżeństwa i rodziny.
To nowe sanktuarium obrony rodzin znajduje się w połowie drogi między sanktuarium cudownego Pana Jezusa w Mogile przy klasztorze ojców Cystersów (erygowane w 1202 roku) i współczesnym sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego w Łagiewnikach, przy klasztorze sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z św. Siostrą Faustyną. Tylko osiem kilometrów w jedną i drugą stronę.
W roku 1994 miałem szczęście spotkania z Ojcem Świętym w Watykanie wraz z księżmi kolegami z okazji dwudziestopięciolecia święceń kapłańskich. Podzieliłem się radością, że w Krakowie powstaje nowe sanktuarium Najświętszej Rodziny. Zapytałem Papieża, jakie miałby życzenie dla tego nowego sanktuarium? Ojciec Święty powiedział krótko: „Musicie wygrać walkę o rodzinę!” To papieskie przesłanie wyznacza szczególny charyzmat tego sanktuarium rodzin. Życzeniem i pragnieniem Ojca Świętego dzielimy się z parafianami i pielgrzymami. Ufamy, że Najświętsza Rodzina czczona w tym krakowskim Sanktuarium będzie wspierać wszystkich zatroskanych o dziś i jutro swoich rodzin.

Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie polskim Nazaretem XXI wieku

Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski, świadek niestrudzonej troski sługi Bożego Jana Pawła II o każdego człowieka, małżeństwo i rodzinę, konsekrował ołtarz i sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie Nowym Bieżanowie w niedzielę 28 grudnia 2008 roku. Odtąd mamy odwagę zapraszać wiernych pielgrzymów do nieznanego jeszcze sanktuarium Najświętszej Rodziny, które może być polskim Nazaretem.
Sanktuarium jest szczególnym miejscem świętym dla parafian i pielgrzymów. Na spotkania z Jezusem, Maryją i Józefem zapraszamy małżeństwa i narzeczonych, rodziców i teściów, babcie i dziadków, prababcie i pradziadków, dzieci i młodzież, wdowy i wdowców, osoby samotne, chorych i zdrowych. Zapraszamy wszystkich zatroskanych o rodziny i prawdziwe szczęście dla nich. Zapraszamy osoby i zorganizowane wspólnoty ruchów i stowarzyszeń wiernych. W tym sanktuarium jak w Nazarecie u Najświętszej Rodziny każdy może znajdować Boże światło, pomoc i ratunek dla siebie i rodziny.

Święci wspierają i prowadzą do Najświętszej Rodziny

Od stycznia 2009 roku zapraszamy na comiesięczne pielgrzymki do Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie w trzecie soboty miesiąca. Te pielgrzymki są poświęcone modlitwie za rodziny i o wstawiennictwo Świętego, który patronuje naszej trosce o rodziny oraz temu sanktuarium i pielgrzymom w danym miesiącu.
Przy sanktuaryjnym ołtarzu spotykamy Najświętszą Rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa w otoczeniu kilkudziesięciu Świętych od Starego Testamentu po czasy współczesne. Można powiedzieć, że jest tu sanktuarium nowej ewangelizacji rodziny. Przeżywamy tu realny patronat Świętych, z którymi dzielimy troski i nadzieje związane z życiem rodzin. Ci święci wszech czasów pomagają wierzyć, że Niebo otwiera się dla wszystkich, którzy tu jak w Nazarecie szukają i znajdują, proszą i otrzymują potrzebną łaskę i pomoc. W każdym miesiącu roku poświęcamy szczególną uwagę jednemu z świętych. Prosimy ich, ażeby prowadzili nas do Najświętszej Rodziny i wspomagali w uświęcaniu się i naśladowaniu Jezusa, Maryi i Józefa.
W tym Sanktuarium Najświętszej Rodziny patronują pielgrzymom święci w następującej kolejności:

 • w styczniu – bł. ks. Bronisław Markiewicz,
 • w lutym – św. Siostra Faustyna,
 • w marcu – Święci Rodzice i Teściowie Maryi i Józefa – Anna, Joachim, Jakub i Matka Józefa, Dziadkowie i Babcie Jezusa,
 • w kwietniu – św. Jacek i sługa Boży Jan Paweł II,
 • w maju – św. Stanisław BM i sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński,
 • w czerwcu – św. Jadwiga Królowa,
 • w lipcu – św. Kinga,
 • w sierpniu – św. Maksymilian,
 • we wrześniu – bł. Aniela Salawa i Święci Archaniołowie: Michał, Gabreil i Rafał,
 • w październiku – św. Jan Kanty,
 • w listopadzie – św. Rafał Kalinowski,
 • w grudniu – św. Brat Albert.

Nasi święci orędownicy wspomagają w codziennej walce i trosce o dobro, szczęście i świętość rodzin. Świadczą i zapewniają o tym, że Rodzina z Nazaretu w każdym wieku i pokoleniu była, jest i będzie wzorem i pomocą dla mężów i żon, dla rodziców, dzieci i młodzieży, osób starszych, chorych i umierających.
W programie pielgrzymki miesiąca jest:
– o godz. 17:00 Różaniec z modlitwami do Najświętszej Rodziny,
– o godz. 18:00 Msza św. z kazaniem okolicznościowym. Błogosławieństwo i uczczenie relikwii Świętego Patrona danego miesiąca. Na zakończenie zapraszamy do przejścia wokół ołtarza szlakiem pielgrzymów, szlakiem zawierzenia i ofiarowania Najświętszej Rodzinie siebie i rodziny.

ks. Józef Jakubiec, proboszcz i kustosz sanktuarium

Kraków – Nowy Bieżanów, 1 października 2009 r.