Najnowsze wiadomości

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 4 kwietnia 2021 r.

  1. Wyrażamy serdeczne podziękowanie Ks. drowi hab. Robertowi Nęckowi za przeprowadzenie w naszej parafii Rekolekcji Wielkopostnych, pomimo trwających obostrzeń epidemiologicznych. Dziękujemy również naszym duszpasterzom, którzy podjęli trud przeprowadzenia w formie online Rekolekcji Wielkopostnych dla dzieci i młodzieży, udostępniając przygotowane nauki rekolekcyjne na parafialnym facebook`u.
  2. Z okazji UROCZYSTOŚCI ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO składamy całej wspólnocie parafialnej życzenia wielkanocnej radości, która płynie z faktu, że Chrystus odniósł zwycięstwo nad śmiercią, piekłem i szatanem. Niech radość ta stanie się udziałem wszystkich Parafian i ich rodzin, a zwłaszcza ludzi starszych i chorych. Niech umocni się nasza wiara w zwycięstwo dobra w nas i w całym świecie.
  3. Bardzo dziękujemy Parafianom, którzy przygotowali i uczestniczyli w pięknej liturgii Triduum Paschalnego. Dziękujemy Księżom, Siostrom, p. Organiście, służbie liturgicznej – lektorom i ministrantom, młodzieży z Oazy, animatorom i animatorkom oraz Diakonii Muzycznej.
  4. Przypominamy, że według ostatnich przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego w naszej świątyni może przebywać: w nawie głównej 50 osób, na chórze 15, a w kaplicy M.B. Częstochowskiej 7. Prosimy również o prawidłowe noszenie maseczek i zachowanie odstępu społecznego. Potraktujmy respektowanie tych obostrzeń sanitarnych jako praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego.
  5. Od dzisiejszej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego wprowadzone są dodatkowe Msze św., aby ułatwić wiernym udział w niedzielnej Eucharystii. Nowy porządek Mszy św. niedzielnych: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00. W mocy pozostaje, także w dniu dzisiejszym, udzielona 17 października 2020 r. przez Metropolitę Krakowskiego dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
  6. W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze św. jak w niedziele, wg nowego porządku: 30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Modlimy się w intencjach uczelni katolickich, zwłaszcza Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, na którego potrzeby przeznaczamy jutrzejszą składkę.
  7. W piątek, 9 kwietnia z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  8. W niedzielę, 11 kwietnia przypada ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Msze św. zostaną odprawione wg nowego porządku.

 

Dziękujemy za ofiary złożone na potrzeby Sanktuarium.
PEKAO SA  Nr konta 78 1240 1431 1111 0010 0160 8297