Najnowsze wiadomości

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 28 marca 2021 r.

 1. Według najnowszych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego w naszej świątyni może przebywać nieco mniejsza liczba wiernych niż do tej pory: w nawie głównej 50 osób, na chórze 15, a w kaplicy M.B. Częstochowskiej 7. Prosimy również o prawidłowe noszenie maseczek i zachowanie odstępu społecznego. Potraktujmy respektowanie tych obostrzeń sanitarnych jako praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego.
 2. Od przyszłej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego wprowadzamy dodatkowe Msze św., aby ułatwić wiernym udział w niedzielnej Eucharystii. Nowy porządek Mszy św. niedzielnych: 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 17.00, 18.00 i 19.00. W mocy pozostaje, także w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, udzielona 17 października 2020 r. przez Metropolitę Krakowskiego dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.
 3. Liturgią Niedzieli Palmowej rozpoczynamy uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Dołóżmy wszelkich starań, aby Wielki Tydzień zarówno w naszych rodzinach jak i w rodzinie parafialnej przybliżył nas do największych tajemnic naszej wiary mimo utrudnień i ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa. Niech łaski wysłużone dla nas na Krzyżu przez Zbawiciela wszystkich ludzi umocnią nas w dawaniu świadectwa Temu, który do końca nas umiłował. Przypominamy, że tradycyjnie odbywający się w naszej parafii konkurs palm, w tym roku będzie polegał na przesłaniu zdjęcia własnoręcznie wykonanej palmy na adres internetowy parafii, spośród których jury wybierze najpiękniejsze. Istnieje możliwość pozostawienia palmy w koszu z tyłu kościoła celem spalenia jej na popiół potrzebny w środę popielcową.
 4. Sakrament pokuty i pojednania w Wielkim Tygodniu:
  Wielki Poniedziałek:  30 – 7.30;  17.00 – 18.30;
  Wielki Wtorek:  6.30 – 7.30;  17.00 – 18.30;
  Wielka Środa:  6.30 – 7.30;  17.00 – 18.30;
  WIELKI CZWARTEK:  6.30 – 8.00;  17.00 – 18.00;
  WIELKI PIĄTEK:  6.30 – 8.00;  17.00 – 18.00;
  WIELKA SOBOTA:  6.30 – 8.00.
 5. KANCELARIA PARAFIALNA będzie czynna w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę od 16.00 do 17.00. Od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego kancelaria będzie zamknięta.
 6. W Wielki Wtorek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Początek z krótkim wprowadzeniem o godz. 20.00, zakończenie o 21.00.
 7. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. O godz. 16.00 i 18.00 w naszej świątyni Msza św. Wieczerzy Pańskiej, po której będzie adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22.00.
 8. Wielki Piątek – upamiętnia zbawczą Ofiarę Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Obowiązuje w tym dniu post ścisły (trzy posiłki) dla wszystkich w przedziale wieku od 18 do 60 lat i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych dla wszystkich od 14 lat do końca życia. Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, a po niej adoracja Krzyża do godz. 22.00. Nie można go jednak dotykać i całować.
 9. Wielka Sobota – w tym dniu post nie obowiązuje, choć tradycja polska zachęca, aby go zachować. Święcenie pokarmów od godz. 10.00 do 15.00 na placu kościelnym i wzdłuż drogi procesyjnej. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 obrzędem poświęcenia ognia i Paschału. Zostanie odśpiewane Orędzie Paschalne, czyli Exultet. Następnie rozpocznie się Uroczysta Liturgia Słowa, nastąpi poświęcenie wody chrzcielnej i odnowa przyrzeczeń chrzcielnych, wreszcie nastąpi Liturgia Eucharystyczna. Procesja Rezurekcyjna wewnątrz świątyni zakończy Wielkosobotnie Nabożeństwo. Nieszpory Chrzcielne w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 16.15 kończą obchody Świętego Triduum Paschalnego. Szczegółowy program Liturgii Triduum Paschalnego znajduje się na plakatach oraz na internetowej stronie parafii.
 10. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 16.15 oraz w Wielki Piątek o godz. 20.00, a także na Drogę Krzyżową dla dzieci w Wielki Piątek o godz. 10.00, na którą przyniosą skarbonki z jałmużną wielkopostną i dla dorosłych o godz. 22.00. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Tegoroczny Wielki Piątek jest równocześnie pierwszym piątkiem miesiąca i celem zachowania ciągłości można przyjąć Komunię Św. duchową.
 11. W pierwszą sobotę miesiąca – 3 kwietnia zapraszamy na Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, które zostanie odprawione o godz. 18.00 w kaplicy M.B. Częstochowskiej.
 12. Przy stoliku z tyłu kościoła możemy nabyć baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona jest na pomoc dla biednych.

 

Z naszej wspólnoty odeszli do Pana:
+ Józef Gwiżdż, l. 70, zam. ul. Aleksandry 3;
+ Józefa Gońka, l. 84, zam. ul. Heleny 8.

Dobry Jezu, a nasz Panie…