Modlitwy do Najświętszej Rodziny i świętych w sanktuarium

Litania do Świętych i Błogosławionych obecnych w ołtarzu sanktuarium Najświętszej Rodziny

Kyrie elejson. Christe elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu posłuszny Maryi i Józefowi w domu rodzinnym w Nazarecie, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Święty Józefie, Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Święci Anno i Joachimie, matko i ojcze Najświętszej Maryi Panny, módlcie się za nami.
Święci Jakubie z Małżonką, rodzice Józefa z Nazaretu, módlcie się za nami.
Święci Dziadkowie Jezusa, Syna Bożego i Syna Niepokalanej Dziewicy Maryi i Cieśli z Nazaretu, módlcie się za nami.
Czcigodni przodkowie Bogarodzicy Maryi i Jej Oblubieńca Józefa, błogosławcie nam.
Święci i Błogosławieni, obecni przy ołtarzu w sanktuarium Najświętszej Rodziny, błogosławcie nam.
Święty Stanisławie, Biskupie i Męczenniku, Ojcze Ojczyzny naszej. Módl się za nami.
Święty Jacku, kaznodziejo dominikański i powierniku Różańca Świętego.
Święta Jadwigo, Królowo Węgier, Polski i Litwy, patronko jedności Europy.
Święty Janie Kanty, wzorze kapłanów, profesorów i studentów.
Święta Kingo, fundatorko klarysek i patronko górników soli.
Święty Maksymilianie Mario Kolbe, Rycerzu Niepokalanej.
Święty Bracie Albercie, patronie ludzi kultury, opiekunie bezdomnych i zniewolonych.
Święty Rafale Kalinowski, obrońco Sybiraków, więźniów i spowiadających się.
Święta Siostro Faustyno, apostołko Bożego Miłosierdzia.
Błogosławiona Anielo z Sieprawia, patronko rodzin, chorych i rannych żołnierzy.
Błogosławiony ks. Bronisławie Markiewiczu, wychowawco dzieci i młodzieży.
Święci Patronowie i Patronki nasze, prowadźcie nas i kolejne pokolenia do ?Rodziny rodzin? wszystkich wieków, ludów i narodów Europy i Świata.
Święci Patronowie i Patronki, uproście u Boga beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Jania Pawła II, niestrudzonego obrońcy człowieka, małżeństwa i rodziny.
Święci Patronowie i Patronki, uproście u Boga beatyfikację i kanonizację sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia Chrztu Polski.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.
Módlmy się.
Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa, Pana naszego. AMEN.