Kontakt


Sanktuarium Najświętszej Rodziny
w Krakowie - Nowym Bieżanowie

Parafia p.w. Najświętszej Rodziny
ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków
tel. 12 658-03-50, fax i tel. proboszcza 12 658-62-66
www.najswietszarodzina.pl
e-mail: sanktuarium@najswietszarodzina.plDUSZPASTERZE

Proboszcz (od 1 sierpnia 2011 r.):

ks. kanonik Mirosław Dziedzic, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej, moderator rejonu I
email: xmiroslaw@poczta.onet.pl
tel./fax: 12 658-62-66
tel. 12 658-03-50 w. 109

Księża współpracownicy:     tel.: 12 658-03-50

ks. mgr Janusz Enz (od 2011 r.), moderator rejonu IV
tel. 12 658-03-50 w. 107

ks. mgr Janusz Kozioł (od 2011 r.), moderator rejonu III
tel. 12 658-03-50 w. 105

ks. Bogdan Kosek (od 2011 r.), moderator rejonu II
tel. 12 658-03-50 w. 108

Księża rezydenci:

ks. prałat Józef Jakubiec, rezydent emeryt od 1 sierpnia 2011, (duszpasterz Nowego Bieżanowa w latach 1976 - 2011), moderator rejonu V
e-mail: jjakubiec@kolping.pl
tel. 605-263-111

ks. Stanisław Staśko, doktorant UPJPII   www.staskostanislaw.pl/
tel. 12 658-03-50 w. 104

Siostry Michalitki:
tel. 12 657-01-58 i 12 350-48-42
tel. 12 658-03-50 w. 112