Aktualności

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18:
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:
Mt 6, 31 ab.32b-33:
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

***

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

SAKRAMENT POKUTY W CZASIE EPIDEMII

Drodzy Parafianie i sympatycy naszego sanktuarium
W trosce wypływającej z wiary o naszą wspólnotę w tych
nadzwyczajnych warunkach stanu epidemii
uwzględnijcie poniższe zasady:

 

1.W Polsce, dla spełnienia trzeciego przykazania kościelnego o przyjęciu Komunii Świętej w Okresie Wielkanocnym, ustalono czas od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (07.06.2020). Jeśli przyjęliście już Komunię Świętą w tym czasie wypełniliście przykazane minimum.

 

2. Prosimy, abyście roztropnie zaplanowali przystępowanie do spowiedzi, pamiętając o:

 • zdrowiu swoim i szafarzy sakramentu pokuty,
 • możliwości zgromadzenia się 5 osób,
 • umożliwieniu innym tego sakramentu rezygnując z niego samemu (pkt.1).

 

3. Zawsze, gdy nie ma dostępu do kapłana i z tego powodu nie można skorzystać z rozgrzeszenia sakramentalnego, można uzyskać przebaczenie z grzechów poprzez akt żalu doskonałego:

 • płynący z miłości do Boga,
 • wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie,
 • któremu towarzyszy stanowcze postanowienie przystąpienia jak najszybciej do spowiedzi sakramentalnej z dopełnieniem wyznania grzechów (gdy minie zagrożenie).

 

4. W świątyni i jej otoczeniu, dla wzajemnego troski zachowujemy rygor odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny:

 • do świątyni wchodzi jedynie osoba, która w danej chwili się spowiada,
 • oczekujący w kolejce zachowują duże odległości między sobą – 4 m,
 • preferowanym miejscem spowiedzi, z zachowaniem dyskrecji jest otwarta przestrzeń wokół kościoła (w miejscu lub podczas spaceru),
 • miejsca spowiedzi będą dezynfekowane, prosimy o stosowanie takich środków osoby spowiadające się (obustronna odpowiedzialność)

 

od 29.03.2020 Możliwość spowiedzi 17.00 – 18.00
Dyżur dwóch kapłanów we wskazanych miejscach

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

Kraków, dnia 28 marca 2020 r.
Nr 851/2020 

 

 

 

Dekret w sprawie zaleceń na czas stanu epidemii

 

Uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy państwowe oraz kościelne wprowadzam z dniem 29 marca 2020 r. na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej dla wszystkich wiernych. Przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza,  że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie gorąco zachęcam, aby wierni trwali na osobistej i rodzinnej modlitwie w domach. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe oraz lekturę Pisma Świętego i czytań liturgicznych z danego dnia a także modlitwę Liturgią Godzin.
 2. Zgodnie z przepisami państwowymi od dnia 25 marca br. w poszczególnych Mszach świętych oraz we wszelkich innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Na drzwiach kościołów należy umieścić stosowną informację i przekazać ją wiernym także innymi kanałami komunikacyjnymi. Jeśli pojawią się w następnych dniach kolejne obostrzenia wynikające z prawa państwowego, należy się do nich dostosować i uwzględnić je w praktyce duszpasterskiej.
 3. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu oraz celebrans, nawet jeśli nie jest mieszkańcem domu
 4. W Mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie licząc celebransa, ministranta i pracowników firmy pogrzebowej.
 5. Przypominam, że w czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
 • kapłani przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
 • zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,
 • znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,
 • cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
 • należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,
 • na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
 • kropielnice kościelne należy opróżnić.

 

 1. W przypadku koncelebry wypada, aby w tym czasie przygotowywanie kielicha, spożywanie z niego i puryfikacja była pozostawiona głównemu celebransowi, niezależnie od obecności innych posługujących. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans spożywa Krew Pańską.
 2. Polecam, aby kościoły pozostawały w ciągu dnia otwarte, tak aby możliwa była indywidualna modlitwa z zachowaniem wszystkich ograniczeń wynikających z prawa państwowego i kościelnego. Niech duszpasterze troszczą się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu.
 3. Podtrzymuję polecenie, aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną, w szczególności tych, którzy o to proszą.
 4. Księży proszę, aby w tym wyjątkowym czasie do posługi nie angażować nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej z troski o nich i ich najbliższych.
 5. Szczegóły dotyczące sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz spraw związanych z rozdzielaniem Komunii świętej zostały przekazane księżom w dokumencie z dnia 23 marca 2020 r., nr 826/2020. Pozostają one w mocy z uwzględnieniem zmian wynikających z aktualnych przepisów państwowych, w szczególności dotyczących liczby uczestników zgromadzenia religijnego.
 6. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 25 marca 2020 r. w Niedzielę Palmową upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy powinno być obchodzone wewnątrz świątyni. W Katedrze należy zastosować drugą formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, natomiast w kościołach parafialnych oraz w innych miejscach odpowiedzialni duszpasterze niech roztropnie rozstrzygną, którą formę celebracji wybrać z wyłączeniem pierwszej.
 7. Wskazania dotyczące przebiegu Świętego Triduum Paschalnego zostaną wydane w najbliższych dniach.
 8. Dekret niniejszy obowiązuje do odwołania.

 

Arcybiskup Metropolita Krakowski
Kanclerz Kurii

Wskazania w sprawie sakramentu pokuty i pojednania oraz komunii świętej w czasie stanu epidemii

Kraków, 23 marca 2020 r.

Nr 826/2020

 

 

 

Wskazania w sprawie sakramentu pokuty i pojednania

oraz komunii świętej w czasie stanu epidemii

 

Troszcząc się o dobro fizyczne i duchowe a nade wszystko o zbawienie dusz powierzonego mi Ludu Bożego i realizując zalecenia zawarte w Nocie Penitencjarii Apostolskiej z dnia 20 marca 2020 r. oraz wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 2020 r. pragnę udzielić bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących sprawowania sakramentu pokuty i pojednania oraz rozdzielania Komunii świętej w czasie stanu epidemii.

 

Spowiedź

 1. Zwyczajnym sposobem odpuszczania grzechów ciężkich popełnionych po chrzcie świętym pozostaje indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie (por. kan. 960 Kodeksu Prawa Kanonicznego). Dlatego bardzo proszę kapłanów, aby stwarzali wiernym jak najwięcej możliwości do spowiedzi indywidualnej, ale w taki sposób, aby nie naruszało to ograniczeń, wynikających z obowiązujących obecnie przepisów państwowych (m.in. nie więcej niż 50 osób, tworzących zgromadzenie) oraz wskazań służb sanitarnych.
 2. Nie należy więc organizować specjalnych spowiedzi parafialnych, kiedy jednego dnia miałaby się wyspowiadać w stosunkowo krótkim czasie liczna grupa wiernych spowiadanych przez wielu księży. Chodzi raczej o to, aby księża w tych wyjątkowych okolicznościach zewnętrznych byli bardziej dyspozycyjni dla wiernych, którzy chcieliby skorzystać ze spowiedzi.
 3. Ze względu na stan epidemii spowiedź powinna się odbywać z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny. W obecnych warunkach zgodnie ze wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej oraz Prezydium KEP wskazane jest zrezygnować z konfesjonałów na rzecz większych wietrzonych, większych pomieszczeń tak, aby można było zachować odpowiednią odległość (ok. 2 metry) między penitentem i spowiednikiem. Takim pomieszczeniem może być np. kościół, kaplica, zakrystia, sala katechetyczna, kancelaria parafialna lub inne godne miejsce. Spowiedzi można także wysłuchać na otwartej przestrzeni. Zawsze jednak należy zadbać, aby warunki gwarantowały niezbędną dyskrecję. Gdyby natomiast spowiedź mimo wszystko odbywała się w konfesjonale, to należy zadbać, aby na jego kratkach była umieszczona folia zabezpieczająca dezynfekowana po każdej spowiedzi przy pomocy odpowiedniego płynu i papierowych ręczników jednorazowych. Informacja na ten temat z prośbą do penitentów o wykonanie tych czynności po spowiedzi powinna być umieszczona w widocznym miejscu na konfesjonale lub bezpośrednio przy nim.
 4. Należy pamiętać, że nie jest dopuszczone przez Kościół spowiadanie lub rozgrzeszanie przez list, telefon ani za pośrednictwem Internetu. Warto natomiast wykorzystać środki komunikacji społecznej w celu przygotowania wiernych do odpowiedniego przeżycia spowiedzi w skróconej lub w nadzwyczajnej formie, a także do podnoszenia na duchu.
 5. Należy zachęcać wiernych, aby uwzględniając wyjątkowe okoliczności nie łączyli w tym okresie spowiedzi z kierownictwem duchowym, ale ograniczyli się do zwięzłego wyznania grzechów. Spowiednicy również nie powinni udzielać długich pouczeń.
 6. Zgodnie z doktryną moralną i kanoniczną w okresie epidemii w sprawowaniu sakramentu pokuty mogą wystąpić okoliczności, w których nie będzie wymagane integralne, wyczerpujące wyznanie grzechów. Kiedy istnieje niebezpieczeństwo zewnętrzne dla penitenta lub dla spowiednika, spowiadający się jest zwolniony z obowiązku szczegółowego wyznawania grzechów. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy występuje niebezpieczeństwo zakażenia, a także w sytuacji niemożności zachowania odpowiedniej dyskrecji wyznania grzechów. W takich okolicznościach wystarczy krótkie wyznanie popełnionych grzechów. Natomiast w sytuacji poważnego niebezpieczeństwa zarażenia lub niedochowania dyskrecji wyznania dopuszcza się nawet ogólne uznanie winy, wyrażone poprzez słowa spowiedzi powszechnej lub krótsze zdanie czy gest wyrażający świadomość popełnienia grzechów i skruchę. Kapłan według swojego rozeznania może w konkretnych okolicznościach pouczyć penitenta o konieczności skrócenia wyznania grzechów, a następnie wyznaczyć stosowną pokutę i udzielić rozgrzeszenia. Należy wtedy krótko pouczyć penitenta o konieczności szczegółowego wyznania grzechów ciężkich w sakramentalnej spowiedzi, kiedy to będzie już możliwe.
 7. W niebezpieczeństwie śmierci (in periculo mortis), zgodnie z kan. 961-963 KPK, można udzielić także absolucji dla wielu penitentów jednocześnie (rozgrzeszenie ogólne). Nie chodzi tu tylko o stan agonii (in articulo mortis), ale o szerzej rozumiany stan niebezpieczeństwa utraty życia. W sytuacji obecnego zagrożenia epidemicznego w niebezpieczeństwie śmierci mogą znajdować się pacjenci na oddziałach zakaźnych oraz personel szpitalny, który się nimi zajmuje. W miarę rozwoju epidemii ta kategoria może obejmować także inne grupy i osoby według roztropnej oceny szafarza sakramentu pokuty. Przed udzieleniem absolucji generalnej należy wezwać wiernych do aktu skruchy oraz pouczyć o konieczności postanowienia wyznania grzechów ciężkich w sakramentalnej spowiedzi, kiedy to będzie możliwe po ustaniu zagrożenia. Obrzęd pojednania wielu penitentów w niebezpieczeństwie śmierci znajduje się w Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich. W sytuacji dalszego rozwoju epidemii, może występować poważna konieczność udzielenia rozgrzeszenia ogólnego również innym grupom wiernych, którzy przez dłuższy czas będą pozbawieni dostępu do kapłanów, zgodnie z kan. 961 § 2 KPK.
 8. Ponadto wiernym należy przypominać, że zawsze, gdy nie mają dostępu do kapłana i z tego powodu nie mogą skorzystać z rozgrzeszenia sakramentalnego, mogą uzyskać przebaczenie grzechów nawet śmiertelnych poprzez akt żalu doskonałego, tj. płynącego z miłości do Boga, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić np. akt żalu „Ach żałuję za me złości…”), i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej (por. KKK, nr 1452).
 9. Proszę także, aby informować wiernych o szerokich możliwościach uzyskania odpustu zupełnego, jakie otworzyła Penitencjaria Apostolska dekretem z 20 marca 2020 r., którego treść jest dostępna na stronie internetowej naszej Archidiecezji diecezja.pl .

 

Komunia Święta

 1. Wiernym należy przypomnieć, że w wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (26.03.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej (7.06.2020).
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kościelnymi każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można – a w obecnych okolicznościach nawet trzeba – do tego zachęcać. Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę należy zachęcać, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie.
 3. Bardzo proszę, aby Księża postarali się stworzyć wiernym, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub internetu, możliwość przyjmowania Komunii Świętej w kościele w wyznaczonych godzinach, podchodząc pojedynczo w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa.


Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowskiks

 

Tomasz Szopa
Kanclerz Kurii

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W INTERNECIE

REKOLEKCJE INTERNETOWE – Profeto

profeto.pl › kategorie › rekolekcje-internetowe

 

Internetowy Dom Rekolekcyjny

e-dr.jezuici.pl

 

Zaproszenie na internetowe, domowe rekolekcje

www.archidiecezja.lodz.pl/2020/03/zaproszenie-na-domowe-internetowe-korono-rekolekcje-wielkopostne-2020/

 

Pallotti TV

www.pallotti.tv

 

Rekolekcje karmelitańskie Online Wielki Post 2020 – Karmel.pl

www.karmel.pl › rekolekcje-karmelitanskie-online-wielki-post-2020

 

https://diecezja.pl/aktualnosci/trwaja-internetowe-wielkopostne-rekolekcje-archidiecezji-krakowskiej-dolacz-do-nas/

MSZA ŚWIĘTA W NIEDZIELĘ, TRANSMISJA TV i PR

Msza św. w niedzielę, transmisja TV i PR:

 

TVP 1, godz. 7.00 i godz. 11.00 – transmisja z Bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach;

 

Polsat News, godz. 9.00 – transmisja nadawana ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie;

 

TELEWIZJA TRWAM, godz. 9.30 – w każdą niedzielę transmisja z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze;

 

Polsat Rodzina, godz. 10.30 – Msza św. dla dzieci ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie;

 

TVP Polonia, godz. 13.00 – transmisja w każdą niedzielę z kościoła św. Joachima w Sosnowcu;

 

TVP 1, godz. 12.00 – modlitwa Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem;

 

POLSKIE RADIO, PR1, godz. 9.00 i 19.00 – transmisja radiowa.

 

 

MSZE ŚWIĘTE ONLINE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z 12 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r. biskupi udzielają dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej. Rada zachęca w tym czasie do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

 1. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

Internetowa Telewizja Miłosierdzie każdego dnia transmituje wszystkie Msze św. odprawiane w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach (Kraków). Pod podanym adresem znajdują się zarówno godziny sprawowania liturgii, jak i dostęp do streamingu: https://www.msze.info/msze-online/bozego-milosierdzia-w-lagiewnikach-8250

 

 1. Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

Transmisja wszystkich Mszy św. oraz nabożeństw sprawowanych w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze dostępna jest pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/matki-bozej-czestochowskiej-10440. W zakładce znajdują się szczegółowe informacje o godzinach odprawianych liturgii.

 

Telewizja TRWAM w każdą niedzielę o 9:30 transmituje Mszę św. z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Streaming dostępny jest w Internecie pod linkiem: http://tv-trwam.pl/na-zywo

 

 1. Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Na stronie https://www.msze.info/msze-online/sw-apostolow-piotra-i-pawla-2098 transmitowane są na żywo wszystkie Msze św. i nabożeństwa odprawiane w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu.

Pod podanym adresem znajdują się także informacje dotyczące godzin obrzędów liturgicznych.

 

 1. Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej

Transmisja na żywo z wnętrza licheńskiej bazyliki dostępna jest codziennie w godzinach od 6.00 do 22.00 pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/matki-bozej-lichenskiej-kosciol-sw-doroty-6983. Dzięki relacji wierni mogą śledzić przekaz z Mszy św. oraz nabożeństw, a także podziwiać niezwykłe wnętrze bazyliki.

 

 1. Kaplica Cudownego Obrazu w Sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej

Wierni codziennie mogą śledzić transmisję na żywo z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz z głównego Ołtarza Sanktuarium. Pod adresem https://www.msze.info/msze-online/pasyjno-maryjne-7347 znajdują się szczegółowe informacje o godzinach odprawianych liturgii.

 

 1. Klasztor franciszkanów w Niepokalanowie (Klasztor Ojców Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Niepokalanej)

Telewizja Wiekuistego Słowa EWTN Polska codziennie transmituje na żywo Wieczystą Adorację Najświętszego Sakramentu w klasztornej kaplicy w Niepokalanowie. Przekaz na żywo dostępny jest pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/adoracja-najswietszego-sakramentu-niepokalanow-10444

 

 1. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach

Na stronie https://www.msze.info/msze-online/matki-bozej-fatimskiej-2257 transmitowane są wszystkie Msze św. oraz nabożeństwa, odbywające się w zakopiańskim Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

 

Msze św. online za granicą:

 

 1. Plac św. Piotra przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie

Vatican Media Live udostępnia przekaz na żywo z Watykanu, dokumentujący działalność papieża oraz Stolicy Apostolskiej. Pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/plac-sw-piotra-w-rzymie-10443 można obejrzeć m.in. transmisje z modlitwy Anioł Pański i audiencje ogólne papieża.

 

 1. Sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie

Całodobowa transmisja z sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fatimie dostępna jest pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/fatima-sanktuarium-matki-bozej-fatimskiej-10446.

W zakładce znajdują się szczegółowe informacje na temat godzin odprawianych Mszy św., w zależności od ich lokalizacji, kamera skierowana jest m.in. na kaplicę objawień czy ołtarz główny. W przerwie pomiędzy nabożeństwami prowadzona jest relacja na żywo z placu przed bazyliką.

 

 1. Grota Objawień (Sanktuarium maryjne w Lourdes)

Pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/lourdes-grota-objawien-10447 można oglądać całodobową transmisję na żywo sprzed Groty Objawień w Lourdes. Wierni otrzymują możliwość śledzenia przekazu m.in. z Mszy św. czy modlitwy różańcowej.

 

 1. Our Lady of Sorrows w Birmingham (Kościół Matki Bożej Bolesnej)

Kościół Our Lady of Sorrows w Birmingham udostępnia całodobową transmisję na żywo z wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Matki Zbawiciela, którą można śledzić pod adresem: https://www.msze.info/msze-online/birmingham-wieczysta-adoracja-najswietszego-sakramentu-10445. Każda godzina rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

LISTA DRÓG KRZYŻOWYCH ONLINE

Lista Dróg Krzyżowych online:

Program 1 Polskiego Radia:
piątek, godz. 18.30 – https://www.polskieradio.pl/7,Jedynka

Radio Maryja:
Po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 – https://www.radiomaryja.pl
Radio Jasna Góra:
godz. 16:45, 23:00 – https://www.radiojasnagora.pl

Diecezja bydgoska
Bydgoszcz, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej:
piątek, godz. 17.30, 18.30 – http://mbf.bydgoszcz.pl/transmisja-na-zywo-z-kosciola/
Archidiecezja częstochowska
Radio Fiat:
piątek, godz. 21.30 – http://fiat.fm
Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów – codziennie, godz. 16:45 –https://www.youtube.com/channel/UCKAtPxfE2RAHSCwDABMMeAg

Diecezja drohiczyńska
Drohiczyn, Kaplica Wyższego Seminarium Duchownego – piątek, godz. 18:30 – https://www.youtube.com/channel/UC8buUTEGKVCHg9YTFA4n9PQ

Archidiecezja gdańska
Gdańsk, Parafia p.w. św. Ojca Pio:
godz. 8:00, 18:30 – https://www.youtube.com/channel/UCAQ-L1vNyZSRK7GLNpOb-qA

Diecezja gliwicka
Gliwice, Parafia Katedralna p.w. św. Piotra i Pawła:
piątek, godz. 18:00 – http://tvimperium.pl
Gliwice, Parafia p.w. św. Jacka:
czwartek, godz. 17:15 – https://swjacek-gliwice.pl/dla-dzieci-i-mlodziezy

Archidiecezja gnieźnieńska
Kaplica w Domu arcybiskupów gnieźnieńskich: 
– Droga Krzyżowa z abp. Wojciechem Polakiem,

piątek, 20:10 – https://www.youtube.com/watch?v=b8R-Nb2Ycek&feature=youtu.be
Diecezja kaliska
Ostrów Wielkopolski, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego:
piątek, 19:30 – http://www.radiorodzina.kalisz.pl

Archidiecezja krakowska
Kalwaria Zebrzydowska:

od poniedziałku do soboty, po Mszy Świętej o godz. 17:00 – https://www.youtube.com/channel/UCPaeCakVviK0hmDEl-3yGsg
Kalwaria Zebrzydowska:
niedziela, po Mszy Świętej o godz. 13:00 – https://www.youtube.com/channel/UCPaeCakVviK0hmDEl-3yGsg
Ludźmierz, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala:
niedziela,  po Mszy Świętej o godz. 11:00 – http://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo
Ludźmierz, Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala:
piątek, godz. 20:00 – http://www.mbludzm.pl/trasmisja-na-zywo

Diecezja radomska
Radio Plus Radom:
piątek, godz. 19:00 – https://www.radioplus.com.pl

Diecezja sandomierska
Facebook diecezji sandomierska:
piątek,  godz. 17.15 – https://www.facebook.com/DiecezjaSandomierskaPL/#

Diecezja siedlecka
Radio Podlasie – piątek, godz. 15.30
https://www.radiopodlasie.pl

Diecezja sosnowiecka
Radio eM:
piątek, godz. 17:15 – https://www.radioem.pl

Diecezja tarnowska
Radio Dobra Nowina Małopolska i Radio Dobra Nowina Nowy Sącz
piątek, godz. 17:10, 23:00, sobota, godz. 23:00 – http://www.rdn.pl
Dębica, Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego:
piątek, godz. 8:00, 16:30, 17:30, 19:00 – https://www.youtube.com/channel/UCH0OLkB9UoU4o6jsV_jUpEQ

Diecezja toruńska
Boleszyn, Parafia p.w. św. Marcina:
piątek, godz. 16.30 – https://www.facebook.com/MaryjnyBoleszyn

 

Archidiecezja warszawska
Warszawa, Kaplica domowa Sanktuarium i Parafia św. Andrzeja Boboli na Mokotowie:
piątek, godz. 17:00 – http://www.rakowiecka.jezuici.pl/
Warszawa, Parafia p.w. św. Antoniego z Padwy na Senatorskiej:
poniedziałek-piątek, godz. 17:30 – https://www.facebook.com/sw.antoni.warszawa/

Diecezja warszawsko – praska
Droga Krzyżowa z bp. Markiem Solarczykiem
 – piątek, 19:00 – https://www.facebook.com/bpmsolarczyk/
Warszawa, Parafia katedralna św. Floriana i św. Michała Archanioła:
piątek, godz. 17.00 – Radio Warszawa – https://radiowarszawa.com.pl

« 1 2 3 4 5 6 7 ... 15 »
Strona 4 z 15