Katakumby

Każda rodzina z Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie może mieć grób rodzinny w katakumbach Sanktuarium.

Wspólnota Fundatorów Katakumb

W 2007 roku otrzymaliśmy zezwolenie ks. kardynała Stanisława Dziwisza i władz administracyjnych M. Krakowa na katakumby w przyziemiu sanktuarium Najświętszej Rodziny. Wspólnotę Fundatorów Katakumb tworzy już ponad 160 rodzin. Wspólnota ta spotyka się w drugie czwartki miesiąca na wspólnej modlitwie za zmarłych (w miesiącach nieparzystych o godz. 9:00 Jutrznia za Zmarłych, a o godz. 19:00 Nieszpory za Zmarłych w miesiącach parzystych). Dzięki tym Fundatorom na Oktawę Wszystkich Świętych 2009 roku udało się przygotować pierwszy sektor katakumb i przedpogrzebową kaplicę św. Józefa. Obecnie w katakumbach spoczywa już 30 zmarłych, którzy w prochach swoich oczekują na powszechne zmartwychwstanie ciał na końcu świata. Nowością jest to, że pogrzeb katakumbowy zgodnie z duchem liturgii Kościoła składa się z trzech stacji. Pierwszą jest czuwanie modlitewne przy trumnie z ciałem zmarłego w kaplicy przedpogrzebowej. Drugą jest kondukt do sanktuarium i uroczysta Msza św. pogrzebowa z ostatnim pożegnaniem ciała. Trzecią stacją – tego samego dnia wieczorem – jest pochówek urny z prochami ciała zmarłego w niszy katakumb z udziałem rodziny i kapłana.

Co robić, żeby pochować zmarłego parafianina w katakumbach?

 1. Zgoda Ks. Proboszcza

  Po śmierci członka rodziny, naszego Parafianina, należy zgłosić się do Księdza Proboszcza w celu uzyskania informacji i ustalenia terminu pogrzebu z Mszą św. przy trumnie z ciałem w kościele parafialnym i terminu złożenia urny z prochami w Katakumbach, tel. 605-263-111.
  Rodzina należąca do Parafii Najświętszej Rodziny uzyska zgodę ks. proboszcza na pochówek zmarłego w Katakumbach, jeśli przystąpi do Wspólnoty Fundatorów Katakumb.

  Rezerwacja krypty w Katakumbach: należy dokonać przelewu bankowego określonej darowizny z tytułu rezerwacji krypty w Katakumbach Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie (uwaga: koszty złożenia urny w krypcie katakumb, organizacji pogrzebu, tj. usługi firmy pogrzebowej wraz ze spopieleniem ciała, posługa religijna księdza, organisty i zakrystianów nie powinny przekroczyć kwoty zasiłku pogrzebowego z ZUS).

 2. Najpierw pogrzeb z ciałem zmarłego, potem kremacja

  Z Parafią ustala się najpierw termin pogrzebu, a potem z firmą pogrzebową (wybór firmy należy do Rodziny) uzgadnia się termin spopielenia zwłok (zawsze po Mszy pogrzebowej!). Dopóki w Krakowie nie będzie zakładu kremacji trzeba korzystać z usług np. Śląskiego Zakładu Pogrzebowego Walicki w Bytomiu (tel. 32 387-00-62) lub Parku Pamięci Usługi Pogrzebowe i Kremacyjne (tel. 32 242-70-66) w Rudzie Śląskiej. Transport ciała z prosektorium do kościoła i do kremacji zlecić firmie pogrzebowej.

 3. Klepsydry

  Klepsydry drukujemy na miejscu w Parafii wg nowej tradycji pogrzebu parafialnego w katakumbach. Informacja o nowej tradycji pogrzebu parafialnego w katakumbach jest umieszczona na klepsydrach i w nekrologach.

 4. Akt zgonu

  W Urzędzie Stanu Cywilnego należy poprosić o akt zgonu, a z tym dokumentem zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu wpisu do Księgi Zmarłych oraz ustalenia z Księdzem dyżurnym szczegółów pogrzebu w Sanktuarium i pochówku w Katakumbach. Prosimy też przedstawić zaświadczenie zaopatrzenia sakramentami przed śmiercią.

 5. Organista, Siostra Zakrystianka i Kościelny

  Rodzina osobiście prosi o udział w pogrzebie Organistę (Łukasz Mateja, tel. 602-652-691). Osobiście też należy poprosić Siostrę Zakrystiankę o przygotowanie kościoła i kaplicy do pogrzebu (kwiaty przy ołtarzu, katafalk na trumnę z ciałem zmarłego, świeca zmarłego i biała szata oraz udział Kościelnego w Mszy św. pogrzebowej i przy pochówku w katakumbach).

 6. Świadectwo rodziny o Zmarłym

  Przed pogrzebem prosimy o napisanie krótkiego świadectwa pamięci i wdzięczności: życiorys zmarłej osoby, wspomnienie dobra z życia zmarłego, co go łączyło z Bogiem i Kościołem oraz za co szczególnie najbliżsi dziękują swemu zmarłemu. Świadectwo pamięci i wdzięczności przesłać na adres e-mail: sanktuarium@najswietszarodzina.pl

 7. Dar serca zamiast wieńca

  Zawiadamiając Rodzinę i Znajomych o pogrzebie w Katakumbach proszę uprzedzić i poinformować, że w Katakumbach nie ma wieńców, kwiatów ani zniczy! Zastępujemy je „darami serca” jakie z okazji pogrzebu można złożyć w czasie Mszy św. pogrzebowej. Znicze w katakumbach zastępują lampki – światła pamięci i wdzięczności.
  Darem serca dla zmarłej osoby może być zamówienie Mszy św., złożenie ofiary podczas Mszy pogrzebowej – na potrzeby Sanktuarium (koperty na dar serca są dostępne w kaplicy katakumb). Msze św. można zamówić w zakrystii przed pogrzebem.